søndag den 7. juli 2024

Grøn dag - tak for indsatsen

En stor tak til de få trofaste beboere der mødte op til ‘grøn dag’ - desværre ikke så mange - kun 10 beboere (6 parceller). Vi fik renset for ukrudt langs Vangeskellet og på P-pladsererne samt fejet og luget kanter langs Stamvejen. Til næste ‘Grøn dag’ håber bestyrelsen på et større fremmøde - så det ikke er de få, som yder en indsats for at minimere de fælles omkostninger.


torsdag den 6. juni 2024

Kør efter forholdene!!!

Stillevej og højrevigepligt i T-krydset

Lyndbyparken er indrettet som stillevej med anbefalet hastighed på 30 km/t - ifølge færdselsloven betyder det, at vejen ikke er indrettet til højere hastighed - børn leger og cykler på vejene! 
Derfor - kør ikke hurtigere end 30 km/t - og husk at der er højrevigepligt i T-krydset!!
mandag den 20. maj 2024

En lille indsats har stor betydning…………

Da der af hensyn til miljøet i år ikke bliver sprøjtet mod ukrudt langs kantsten er det ekstra vigtigt, at vi hver især tager ansvar for at fjerne ukrudt og feje ud for egen grund (langs veje, stikveje og stier), så vi undgår at asfalten bliver ødelagt. 

Det er i alle grundejeres interesse at veje og stier holder længst muligt - en ny asfalt-belægning bliver meget dyr for os. 
 
Kender du ikke reglerne for hvilke forpligtigelser der gælder for private fællesveje kan du læse mere om det i denne link fra Bolius.

Før ….

… og efter!

søndag den 5. maj 2024

‘Grøn Dag’ og vedligeholdelse 5. maj 2024

Den 5. maj brugte 19 trofaste beboere igen et par timer søndag formiddag på at feje og luge ukrudt på stier og veje. Husk at grundejerne har pligt til at feje vej og sti ud for egen grund samt at kantsten og rabat holdes fri for ukrudt.


søndag den 14. april 2024

Biodiverditetsdag den 14. april

Det var en rigtig god dag med deltagelse af mange beboere. 
Det store græsareal på det østlige område mod Hornsherredvej blev revet igennem - hårdt arbejde ! - Det visne græs fjernet så blomsterne får bedre betingelser og forhåbentlig giver et smukt flor senere på året til glæde for bier, sommerfugle og insekter og de der færdes på området.
På det vestlige område ved fodboldbanen står nu det flotteste kvashegn - der må bruges til afklippede grene - (ikke haveaffald som græs, ukrudt og lign). 
Efter den store indsats blev der serveret grillpølser, kaffe/te og hjemmebag.
Få mere information om Biodiversitet i Lyndbyparken

Briefing vedrørende arbejdet
Østlige område rives 
Kvashegnet bygges
En tiltrængt pause
Det færdige kvashegn


Grillpølser og socialt samvær

Kvashegn & haveaffald

Kvashegn
 
Der er nu etableret et rigtig flot kvashegn på det vestlige område. 
Beboere er velkommen til at lægge grene i hegnet - lange tykke grene klippes fri for alle sidegrene og lægges langs siderne på hegnet. Kvas lægges i midten. 
Med tiden vil hegnet synke sammen på midten således at der løbende bliver plads til mere kvas. 
Der må ikke lægges haveaffald som græsafklip, ukrudt, plantedele eller lign. på kvasegnet. 

Haveaffald 
I løbet af 2023 er der blevet smidt haveaffald mellem buskene på det vestlige område. 

Det er ikke tilladt at smide haveaffald på grundejerforeningens fællesarealer.

Haveaffald skal enten komposteres i egen have eller afleveres på Argo genbrugsplads. Haveaffald afhentes af kommunen i juni og oktober. Men kun på bestilling. 

Det affald der blev efterladt på fællesarealerne i 2023 har nogle beboere brugt tid på at samle sammen og fjerne.

mandag den 1. april 2024

Årshjul 2024 - Lyndbyparkens Grundejerforening

Interne møder som bestyrelses- og biodiversitetsudvalgs-møder er ligeledes medtaget - interne møder er markeret med *.

Årshjulet vil løbende blive opdateret med nye aktiviteter.

Side med årshjulet 2024. (Opdateret 15. april 2024)

lørdag den 30. marts 2024

Kontingent første halvår 2024

Kære grundejer 

På generalforsamlingen den 4. marts 2024 blev kontingentet for i år fastsat til kr. 3.500,00. 

Første halvårs kontingent på kr. 1.750,00 forfalder til betaling den 30. april 2024 i henhold til grundejerforeningens vedtægter. 

E-mail med opkrævning af kontingent er sendt til alle grundejere, hvor bestyrelsen har e-mail - se opkrævning her

Beløbet bedes indbetalt til grundejerforeningens konto i Arbejdernes Landsbank med angivelse af husnummer (for eksempel: LP2).  

Kontooplysninger: 
Reg.-nr.: 5396 
Kontonr.: 0253591 


Har du ikke modtaget e-mail eller har du spørgsmål kan kassereren kontakte på e-mail: kassereren@ lyndbyparken.dk 

med venlighilsen 
Bestyrelsen

mandag den 25. marts 2024

Rågerne er ved at etablere en ny koloni på det østlige område.

Området er medtaget i 'Strategi for regulering af råger', Lejre Kommune, december 2023 - jvf. planen vil der blive reguleret unger i perioden 1. maj til 15. juni og rederne bliver fjernet til efteråret - bestyrelsen følger op med kommunen. 

Planen for Lyndbyparken:


fredag den 8. marts 2024

Generalforsamling 2024

Der har været afholdt generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening 
mandag den 4. marts.
Referat fra generalforsamlingen er sendt på e-mail til alle, hvor bestyrelsen har en email. Øvrige har fået en besked i postkassen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig i henhold til forretningsordenen - se referat for konstituering.

Nedenfor link til referat med bilag, bestyrelsens beretning samt regnskab for 2023 og budget for 2024. 

Mvh Bestyrelsen 

Referat fra generalforsamling 2024 (opdateret med side 4)


onsdag den 6. marts 2024

Fuglekasser i Lyndbyparken

For at fremme biodiversiteten i Lyndbyparken skal der opsættes fuglekasser på fællesarealerne. 

Der er allerede en tårnfalke-kasse der er beboet på det vestlige område, men nu er der også  opsat en tårnfalke kasse på det østlige område - desuden er der opsat to uglekasser på henholdsvis det østlige og vestlige område.. 

Måske ugler og tårnfalke kan have en effekt på rågerne på det østlige område.

Det er planen at arrangere en ‘fælles fuglekassedag’ hvor beboerne kan lave og opsætte redekasser i 2024.

søndag den 5. november 2023

Julearrangement 2023

Igen i år inviterer bestyrelsen til julearrangement. 

Tid: mandag den 4. december kl. 19:00

Sted: legepladsen - vil være oplyst af fakler. 

Vi håber at rigtigt mange har lyst til at deltage og få et glas gløgg (el. øl/vand) og julekager samt en hyggesnak med naboerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

mandag den 23. oktober 2023

Fejedag 28. oktober

Der afholdes fejedag lørdag den 28. oktober fra kl. 10 til 12. Vi mødes på legepladsen.

Medbring kost, skovl og eventuelt trillebør.

Vel mødt


Mvh. Bestyrelsen

tirsdag den 10. oktober 2023

Ekstraordinær generalforsamling - biodiversitet

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag d. 18. september 2023, hvor der blev planlagt fremtiden for biodiversitet i Lyndbyparken. Selve planen af 26. august 2023 kan findes via dette link.

Referatet fra mødet kan læses her.

fredag den 18. august 2023

Biodiversitet i Lyndbyparken

Det er oppe i tiden at arbejde med og have fokus på biodiversitet!
Grundejerforeningens  generalforsamlingen 6. marts 2023 pålagde bestyrelsen at udarbejde en plan for biodiversitet i Lyndbyparken. 

Formålet med planen er at fremme biodiversiteten på Lyndbyparkens fællesområder samt skabe  synlighed, information og inspiration for grundejerne og øge interessen for biodiversitet i egne haver.

Arbejdet er igangsat - der er etableret blomsterbed langs Stamvejen og græsslåning på det østlige område er reduceret for at give urter mulighed for at blomstre. Allerede i år er der mange blomster der tiltrækker insekter og sommerfugle. Til efteråret tilføres frø af lokale urter. 
Der er inspiration i denne folder om ‘Vilde boligområder’.

Blomster langs Stamvejen
Lille blåfugl
Nældens takvinge i røllike
Takvinger i vild merian

søndag den 25. juni 2023

Rottebekæmpelse

Så er den gal med rotter igen. Hold derfor øje med om der er rotter på din grund.

Vi holder et aftenmøde, hvor alle kan deltage, da det fortsat er et problem med rotter, og vi er nødt til at afdække problemets størrelse.
 
Tid: onsdag den 28. juni kl. 19:00
Sted: på legepladsen
 
Det er det vigtigt at vi alle gør en ekstra indsats så vi ved fælles hjælp kan komme rotterne til livs.
 
Bolius https://www.bolius.dk/rotter/ giver følgende vejledning:
Som grundejer har du blandt andet pligt til:
  • At sikre, at affald eller foder ikke er lettilgængeligt for rotter
  • At sikre, at du med din adfærd i hus og have ikke uforvarende tiltrækker rotter
  • At undgå rod og steder på ejendommen der kan være ly for rotter.
  • Anmelde rotter til kommunen, som står for bekæmpelsen
 
Alle opfordres til ikke at fodre fugle eller pindsvin og at foder ikke er tilgængelig således at rotternes mulighed for at finde føde begrænses.
 
Anmeldelse af rotter skal ske til Lejre kommune (lovpligtigt at anmelde hvis man har set rotter)
 

onsdag den 3. maj 2023

Hjertelungeredning

Lørdag d. 3 juni kl. 10-13 laver Jakub Grzonkowski undervisning i livreddende førstehjælp, i Lyndbyparken. Det er altafgørende at få påbegyndt HLR (Hjerte-LungeRedning) ved hjertestop.

Hvis du ønsker at høre mere om HLR til børn og voksne, at være hjerteløber og selv at prøve kræfter med genoplivning på dukker samt at se præstation via computer, er du hjertelig velkommen.

Det kommer til at foregå i indkørslen/haven i Lyndbyparken 26 - Sophie vil bage en kage til de fremmødte (vand bør medbringes).

I må meget gerne skrive i opslaget på Facebook (Lyndbyparken - mødested og forening | Facebook) (eller besvare fremsendte email) om I kommer, så Jakub ved hvor mange vi bliver.

PS.: Det handler om at redde liv.

mandag den 1. maj 2023

Vedligeholdelsesdag vel overstået

Tak for indsatsen til dem der mødte op til vedligeholdelsesdag i lørdags.

Jan startede dagen med en kort orientering om vejenes tilstand, regulering af råger på østlige område, græsslåning, biodiversitet og derefter gennemgang af de opgaver der skulle løses i dag. Efter en runde, hvor vi hver især præsenterede os, gik vi i gang med fejning af stier, stamvej og parkeringsområde, beskæring af træer langs vejene så de overholder lovgivningen i relation til uhindret passage, samt lugning af petanque-banen og legeplads. 

De nedfaldne/skæve sten på vangeskellet har Per nr. 5 allerede sat på plads/rettet op - og vil også lave småreparationer på legeområdet. 

Sidst på formiddagen samledes vi til en snak over kaffe/te, øl og vand -  Mitzi havde bagt lækker chokoladekage og cookies. 

Vi sluttede kl ca 12:30 - en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi udover det praktiske arbejde også fik mulighed for at snakke med andre beboere. 

Et arrangement vi helt bestemt vil gentage og håber næste gang at endnu flere vil bakke om den fælles indsats.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 3. Juni kl. 10 - Jakub nr 26 vil instruere i hjerte-lungeredning.

mandag den 10. april 2023

Vedligeholdelsesdag, Lørdag d. 29. april kl. 10-13

Vedligeholdelsesdag i Lyndbyparken

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Lyndbyparkens grundejerforeningen til en fælles vedligeholdelsesdag.

Lørdag den 29. April 2023 kl. 10.00 - 13.00.

Formålet er at beskære buske og grene ud mod vejene med fokus på bredde og højde, udbedre gærde på vangskel samt fejning af stamvejen og stierne. Beboerne fejer selv uden for egen parcel.

Vi mødes på legepladsen kl. 10.00 hvor Jan og Per vil fortælle nærmere om dagens program.

Dagen afsluttes på legepladsen, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning.

Vi ser frem til en hyggelig dag.

Husk selv at medbringe haveredskaber.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

mandag den 14. november 2022

Julearrangment i Lyndbyparken!


Kære naboer,

det er endnu engang blevet jul og sidste års store fremmøde til julehygge har givet tilstrækkeligt blod på tanden til, at vi forsøger at gentage successen i år. Bestyrelsen vil derfor gerne inviterer alle beboere til at komme og få en hyggesnak over et glas glögg og et honninghjerte.

Vi mødes på legepladsen

mandag den 5. december kl. 19

- gå efter juletræet med alle lysene (som på bedste julemanér bliver leveret af julemanden i løbet af de nærmeste dage).

Vi håber at rigtigt mange får lyst til at dukke op og tage lidt forsmag på juletiden.


tirsdag den 5. juli 2022

Lømler i Lyndbyparken

Et par beboere har haft et par irriterende - og ikke synderligt behagelige oplevelser: et par drenge synes det er fantastisk morsomt at ringe på eller banke hårdt på folks døre sent om aftenen og så stikke af. En del af os måtte også lægge ører til en totalt udboret, og MEGET larmende knallert, som lå og ræsede op og ned af Lejregårdsvej sent på aftenen til hen ad 01.30 natten til søndag - en adfærd som helt klart havde til hensigt at genere beboerne - og det er nærliggende at kæde de to hændelser sammen under betegnelsen drengestreger.

Imidlertid er ingen af delene synderligt behagelige og der er altid en risiko for at den adfærd eskalerer så hermed en opfordring til alle beboere om at holde øje med den slags aktiviteter i bebyggelsen - og tag gerne billeder af drengene (hvoraf den ene angiveligt er et hoved højere end den anden).

Såfremt deres opførsel fortsætter må vi overveje at involvere politiet.

lørdag den 20. november 2021

Fibernet - nu tilgængeligt i Lyndbyparken


Det har taget en hel del tid men nu er det så endelig sket: fibernet-forbindelsen i Lyndbyparken er blevet åbnet og de beboere som har sagt ja tak til at få en forbindelse etableret kan nu finde en udbyder. Det er så nyt, at ikke alle udbydere har fået opdateret deres systemer men et par hurtige klik på yousee, Telia og norlys (tidligere Boxer) viste, at de har fået det glade budskab. Hiper og et par andre udbydere derimod er ikke så hurtige - men hold øje med jeres favoritudbyder, hvis de ikke allerede har fået opdateret deres hjemmeside så sker det snart.

onsdag den 3. marts 2021

Nyhedsbrev fra bestyrelsen


Den ordinære generalforsamling

Corona har som bekendt vendt op og ned på rigtigt mange ting i vores samfund - og det gælder desværre også vores muligheder for at mødes til årets ordinære generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skulle generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts men de seneste meldinger fra vores folkevalgte omkring restriktioner gør det klart, at det ikke er en mulighed. Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner og hvornår vi forventeligt kan se en yderligere åbning, som også vil give mulighed for at forsamle flere end 5 personer indendørs, har vi derfor besluttet at fastsætte datoen for generalforsamlingen i år til den 14. juni 2021 kl. 19.30 i håbet om at verden til den tid er blevet mere normal. I alle tilfælde med hensyn til at mødes. Når datoen kommer nærmere vil der blive indkaldt som vi plejer, i overensstemmelse med vores vedtægter, og vi vil selvfølgelig melde ud med hensyn til mødested. Såfremt det ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen til juni som vi håber, så tager vi stilling til og melder ud hvad der så skal ske.

I mellemtiden fremsender vi det, af revisionen, godkendte regnskab så I har mulighed for at se hvor foreningen står med hensyn til opsparing og udgifter for 2020 - eventuelle spørgsmål og kommentarer kan vi tage på generalforsamlingen i juni. Regnskabet kan ses her.

Fibernet-projektet

Hovedlinien til fibernettet er på plads og planen var, ifølge TDC Net, at den individuelle tilslutning til husstandene skulle påbegyndes den 8. januar. Det er som bekendt ikke sket og perioden med frost og sne har sandsynligvis heller ikke hjulpet. Imidlertid har de fleste af os modtaget et brev fra TDC Net med besked om at sætte et klistermærke på ydersiden af husmuren på det sted hvor den enkelte husstand ønsker stikket etableret. Såfremt nogen af jer ikke har modtaget dette brev og ønsker en fibernet-forbindelse etableret, er det supervigtigt at I tager kontakt til TDC Net omgående og forhører jer om hvorfor I ikke har modtaget nævnte brev og klistermærke. TDC Net kan kontaktes mandag til fredag kl. 8.30-15.30 på telefon 65 43 28 91.

Nabohjælp

Lyndbyparken er desværre ikke undtaget for diverse ubehageligheder som indbrud og hærværk - senest havde nogen patetiske individer fundet morskab i at punktere dæk hos en beboer. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden lancerede for et par år siden app'en 'Nabohjælp' som er en god måde at forbinde beboere i et område via smartmobiltelefoner - hvis man er udsat for for eksempel indbrud eller lignende kan man hurtigt advare alle ens naboer.

Opfordringen til at tilmelde jer netværket er hermed givet videre, det er ganske gratis og I kan læse mere på deres hjemmeside som I finder her:  Nabohjælp

Webinar 'Landsbytimen' fra Lejre Kommune

Lejre Kommune har lanceret et koncept omkring udvikling og styrkelse af landbyfællesskabet og hvordan man kan bidrage til den grønne omstilling. Konceptet kalder de 'Landsbytimen' og er en række webinarer med forskellige foredragsholdere.

Nedenstående link fører dig til en side på Lejre Kommune's hjemmeside hvor man kan læse mere om tilbuddet og hvor man også kan se hvornår og hvordan man deltager.

Webinar 'Landsbytimen'


mandag den 29. juni 2020

Vil du give en hjælpende hånd til hundeluftere i Lyndbyparken?

En del beboere i Lyndbyparken har oplevet at hundeluftere ikke kan finde ud af at tage deres fyldte hundposer med hjem når de er ude at lufte Fido - de ender op i rabatter og andre steder hvor beboerne efterfølgende må rydde op efter dem.

I et forsøg på at stoppe denne adfærd er det blevet foreslået at invitere hundeluftere til at smide deres poser i de skraldespande som måtte befinde sig i synlig afstand fra vejen i Lyndbyparken. Dette kan gøres ved at anbringe det viste klistermærke på jeres skraldespand til restaffald.

Såfremt du/I måtte være interesserede i at tilbyde denne 'service' til hundelufterne, kan I tage kontakt til grundejerforeningens kasserer som kan være behjælpelig med indkøb af klistermærke - eller I kan selv bestille et her hos Hold Danmark Rent.

Larm fra beboeres maskinpark

Med de skiftende nedbør og solskinstimer, eksploderer væksten af hække og græsplæner og det får de fleste af os til at gribe til maskinparken i redskabsskuret. Imidlertid indbyder de lange lyse aftener også til hyggestunder på terrassen - og disse to fritidsbeskæftigelser kan hurtigt kolliderer.

I grundejerforeningens ordensreglement har vi forsøgt at tage højde for dette dilemma og sikrer, at vi alle kan nyde sommeren uden tænders gnidsel - der står under punkt 7:

“Al brug af støjende maskiner er ikke tilladt på hverdage før kl. 7 og efter kl. 19.30. I weekender samt helligdage gælder forbuddet før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
Eksempler på støjende redskaber: Vinkelsliber, motorplæneklipper, motorsav.
Ved arbejde ud over de nævnte tidsrum aftales det på forhånd med naboerne.”

Bestyrelsen henstiller til at vi allesammen tager de fornødne hensyn til hinanden.

Parkering i Lyndbyparken

Vejene i Lyndbyparken er temmelig smalle og fortovene nærmest ikke-eksisterende. Når gæster og håndværkere i området vælger at parkere deres biler langs vejene ud for de matrikler de besøger, er det ikke alene til gene for de beboere som skal forsøge at manøvrere sig forbi de parkerede biler. Ofte efterlader parkeringerne så lidt plads at eksempelvis større udrykningskøretøjer ikke vil kunne passere - og vi behøver næppe udmale hvad det kan få af konsekvenser hvis en beboers hus står i lys lue. Eller en ambulance skal forbi.

Vores ordensreglement er ret klar på det område - punkt 6 siger:

“Parkering på stam-, bolig- og adgangsveje samt kørsel og parkering på græsrabatter er ikke tilladt.”

Bestyrelsen henstiller til, at beboere beder deres gæster og håndværkere om at benytte sig af de to fællesparkeringsområder såfremt egen indkørsel ikke er nok.