mandag den 28. august 2023

Sommerfest 2023

 


Ekstraordinær generalforsamling 18. september (Biodiversitet)

Bestyrelsen har sendt e-mail (omdelt til beboere, hvor foreningen ikke har en e-mail) med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor plan og aktiviteter vedrørende biodiversitet på Lyndbyparkens fællesarealer i resten af 2023 og i 2024 skal godkendes. 

Tidspunkt: mandag, 18. september 2023 kl 19:00
Sted: Legepladsen på Lyndbyparkens midterste fællesarealer

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest den 4. september 2023.

Link til ‘Plan for biodiversitet i Lyndbyparken’ daterer 26. august 2023.

Der skal også nedsætte et udvalg der skal koordinere og udvikle biodiversitet i Lyndbyparken - send e-mail til bestyrelsen hvis du/I er i interesseret i at være med i udvalget. 

Bestyrelsen/Biodiversitets-udvalget vil indkalde til arbejdsdag(e) i løbet af oktober/november for at etablere kvashegn og lave fuglekasser.

Bestyrelsen

søndag den 25. juni 2023

Rottebekæmpelse

Så er den gal med rotter igen. Hold derfor øje med om der er rotter på din grund.

Vi holder et aftenmøde, hvor alle kan deltage, da det fortsat er et problem med rotter, og vi er nødt til at afdække problemets størrelse.
 
Tid: onsdag den 28. juni kl. 19:00
Sted: på legepladsen
 
Det er det vigtigt at vi alle gør en ekstra indsats så vi ved fælles hjælp kan komme rotterne til livs.
 
Bolius https://www.bolius.dk/rotter/ giver følgende vejledning:
Som grundejer har du blandt andet pligt til:
  • At sikre, at affald eller foder ikke er lettilgængeligt for rotter
  • At sikre, at du med din adfærd i hus og have ikke uforvarende tiltrækker rotter
  • At undgå rod og steder på ejendommen der kan være ly for rotter.
  • Anmelde rotter til kommunen, som står for bekæmpelsen
 
Alle opfordres til ikke at fodre fugle eller pindsvin og at foder ikke er tilgængelig således at rotternes mulighed for at finde føde begrænses.
 
Anmeldelse af rotter skal ske til Lejre kommune (lovpligtigt at anmelde hvis man har set rotter)
 

onsdag den 3. maj 2023

Hjertelungeredning

Lørdag d. 3 juni kl. 10-13 laver Jakub Grzonkowski undervisning i livreddende førstehjælp, i Lyndbyparken. Det er altafgørende at få påbegyndt HLR (Hjerte-LungeRedning) ved hjertestop.

Hvis du ønsker at høre mere om HLR til børn og voksne, at være hjerteløber og selv at prøve kræfter med genoplivning på dukker samt at se præstation via computer, er du hjertelig velkommen.

Det kommer til at foregå i indkørslen/haven i Lyndbyparken 26 - Sophie vil bage en kage til de fremmødte (vand bør medbringes).

I må meget gerne skrive i opslaget på Facebook (Lyndbyparken - mødested og forening | Facebook) (eller besvare fremsendte email) om I kommer, så Jakub ved hvor mange vi bliver.

PS.: Det handler om at redde liv.

mandag den 1. maj 2023

Vedligeholdelsesdag vel overstået

Tak for indsatsen til dem der mødte op til vedligeholdelsesdag i lørdags.

Jan startede dagen med en kort orientering om vejenes tilstand, regulering af råger på østlige område, græsslåning, biodiversitet og derefter gennemgang af de opgaver der skulle løses i dag. Efter en runde, hvor vi hver især præsenterede os, gik vi i gang med fejning af stier, stamvej og parkeringsområde, beskæring af træer langs vejene så de overholder lovgivningen i relation til uhindret passage, samt lugning af petanque-banen og legeplads. 

De nedfaldne/skæve sten på vangeskellet har Per nr. 5 allerede sat på plads/rettet op - og vil også lave småreparationer på legeområdet. 

Sidst på formiddagen samledes vi til en snak over kaffe/te, øl og vand -  Mitzi havde bagt lækker chokoladekage og cookies. 

Vi sluttede kl ca 12:30 - en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi udover det praktiske arbejde også fik mulighed for at snakke med andre beboere. 

Et arrangement vi helt bestemt vil gentage og håber næste gang at endnu flere vil bakke om den fælles indsats.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 3. Juni kl. 10 - Jakub nr 26 vil instruere i hjerte-lungeredning.

mandag den 10. april 2023

Vedligeholdelsesdag, Lørdag d. 29. april kl. 10-13

Vedligeholdelsesdag i Lyndbyparken

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Lyndbyparkens grundejerforeningen til en fælles vedligeholdelsesdag.

Lørdag den 29. April 2023 kl. 10.00 - 13.00.

Formålet er at beskære buske og grene ud mod vejene med fokus på bredde og højde, udbedre gærde på vangskel samt fejning af stamvejen og stierne. Beboerne fejer selv uden for egen parcel.

Vi mødes på legepladsen kl. 10.00 hvor Jan og Per vil fortælle nærmere om dagens program.

Dagen afsluttes på legepladsen, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning.

Vi ser frem til en hyggelig dag.

Husk selv at medbringe haveredskaber.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

mandag den 14. november 2022

Julearrangment i Lyndbyparken!


Kære naboer,

det er endnu engang blevet jul og sidste års store fremmøde til julehygge har givet tilstrækkeligt blod på tanden til, at vi forsøger at gentage successen i år. Bestyrelsen vil derfor gerne inviterer alle beboere til at komme og få en hyggesnak over et glas glögg og et honninghjerte.

Vi mødes på legepladsen

mandag den 5. december kl. 19

- gå efter juletræet med alle lysene (som på bedste julemanér bliver leveret af julemanden i løbet af de nærmeste dage).

Vi håber at rigtigt mange får lyst til at dukke op og tage lidt forsmag på juletiden.


tirsdag den 5. juli 2022

Lømler i Lyndbyparken

Et par beboere har haft et par irriterende - og ikke synderligt behagelige oplevelser: et par drenge synes det er fantastisk morsomt at ringe på eller banke hårdt på folks døre sent om aftenen og så stikke af. En del af os måtte også lægge ører til en totalt udboret, og MEGET larmende knallert, som lå og ræsede op og ned af Lejregårdsvej sent på aftenen til hen ad 01.30 natten til søndag - en adfærd som helt klart havde til hensigt at genere beboerne - og det er nærliggende at kæde de to hændelser sammen under betegnelsen drengestreger.

Imidlertid er ingen af delene synderligt behagelige og der er altid en risiko for at den adfærd eskalerer så hermed en opfordring til alle beboere om at holde øje med den slags aktiviteter i bebyggelsen - og tag gerne billeder af drengene (hvoraf den ene angiveligt er et hoved højere end den anden).

Såfremt deres opførsel fortsætter må vi overveje at involvere politiet.

lørdag den 20. november 2021

Fibernet - nu tilgængeligt i Lyndbyparken


Det har taget en hel del tid men nu er det så endelig sket: fibernet-forbindelsen i Lyndbyparken er blevet åbnet og de beboere som har sagt ja tak til at få en forbindelse etableret kan nu finde en udbyder. Det er så nyt, at ikke alle udbydere har fået opdateret deres systemer men et par hurtige klik på yousee, Telia og norlys (tidligere Boxer) viste, at de har fået det glade budskab. Hiper og et par andre udbydere derimod er ikke så hurtige - men hold øje med jeres favoritudbyder, hvis de ikke allerede har fået opdateret deres hjemmeside så sker det snart.

onsdag den 3. marts 2021

Nyhedsbrev fra bestyrelsen


Den ordinære generalforsamling

Corona har som bekendt vendt op og ned på rigtigt mange ting i vores samfund - og det gælder desværre også vores muligheder for at mødes til årets ordinære generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skulle generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts men de seneste meldinger fra vores folkevalgte omkring restriktioner gør det klart, at det ikke er en mulighed. Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner og hvornår vi forventeligt kan se en yderligere åbning, som også vil give mulighed for at forsamle flere end 5 personer indendørs, har vi derfor besluttet at fastsætte datoen for generalforsamlingen i år til den 14. juni 2021 kl. 19.30 i håbet om at verden til den tid er blevet mere normal. I alle tilfælde med hensyn til at mødes. Når datoen kommer nærmere vil der blive indkaldt som vi plejer, i overensstemmelse med vores vedtægter, og vi vil selvfølgelig melde ud med hensyn til mødested. Såfremt det ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen til juni som vi håber, så tager vi stilling til og melder ud hvad der så skal ske.

I mellemtiden fremsender vi det, af revisionen, godkendte regnskab så I har mulighed for at se hvor foreningen står med hensyn til opsparing og udgifter for 2020 - eventuelle spørgsmål og kommentarer kan vi tage på generalforsamlingen i juni. Regnskabet kan ses her.

Fibernet-projektet

Hovedlinien til fibernettet er på plads og planen var, ifølge TDC Net, at den individuelle tilslutning til husstandene skulle påbegyndes den 8. januar. Det er som bekendt ikke sket og perioden med frost og sne har sandsynligvis heller ikke hjulpet. Imidlertid har de fleste af os modtaget et brev fra TDC Net med besked om at sætte et klistermærke på ydersiden af husmuren på det sted hvor den enkelte husstand ønsker stikket etableret. Såfremt nogen af jer ikke har modtaget dette brev og ønsker en fibernet-forbindelse etableret, er det supervigtigt at I tager kontakt til TDC Net omgående og forhører jer om hvorfor I ikke har modtaget nævnte brev og klistermærke. TDC Net kan kontaktes mandag til fredag kl. 8.30-15.30 på telefon 65 43 28 91.

Nabohjælp

Lyndbyparken er desværre ikke undtaget for diverse ubehageligheder som indbrud og hærværk - senest havde nogen patetiske individer fundet morskab i at punktere dæk hos en beboer. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden lancerede for et par år siden app'en 'Nabohjælp' som er en god måde at forbinde beboere i et område via smartmobiltelefoner - hvis man er udsat for for eksempel indbrud eller lignende kan man hurtigt advare alle ens naboer.

Opfordringen til at tilmelde jer netværket er hermed givet videre, det er ganske gratis og I kan læse mere på deres hjemmeside som I finder her:  Nabohjælp

Webinar 'Landsbytimen' fra Lejre Kommune

Lejre Kommune har lanceret et koncept omkring udvikling og styrkelse af landbyfællesskabet og hvordan man kan bidrage til den grønne omstilling. Konceptet kalder de 'Landsbytimen' og er en række webinarer med forskellige foredragsholdere.

Nedenstående link fører dig til en side på Lejre Kommune's hjemmeside hvor man kan læse mere om tilbuddet og hvor man også kan se hvornår og hvordan man deltager.

Webinar 'Landsbytimen'