Vedtægter, Ordensreglement og Generalforsamlinger

På denne side finder du alle relevante dokumenter vedrørende Lyndbyparkens Grundejerforening.

Lyndbyparken Grundejerforenings vedtægter
Vedtægterne beskriver den forretningsorden der er gældende for Grundejerforeningen.

Lokalplan 6.01 for Lyndbyparken
Lokalplanen er juridisk bindende for  grundejerne og regulerer, hvordan Lyndbyparken må anvendes og indrettes fremover.

Ordensreglement for Lyndbyparken
Ordensreglementet er de regler der gælder i grundejerforeningen mht. brug af larmende redskaber, parkering mv.

2024

2022

2021
Godkendt regnskab for 2020 samt budget for 2021

2020
Referat fra Generalforsamling (afholdt 11. marts 2020)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2019
Godkendt regnskab for 2019 samt budget for 2020

2019
Referat fra Generalforsamling (afholdt 27. marts 2019)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2018
Godkendt regnskab for 2018 samt budget for 2019

2018
Referat fra Generalforsamling (afholdt 22. marts 2018)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2017
Godkendt regnskab for 2017 samt budget for 2018

2017
Referat fra Generalforsamling (afholdt 13. marts 2017)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2016
Godkendt regnskab for 2016 samt foreslået budget for 2017
Revideret budget for 2017

2016
Referat fra Generalforsamling (afholdt 14. marts 2016)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2015
Godkendt regnskab for 2015 samt budget for 2016

2015
Referat fra Generalforsamling (afholdt 23. marts 2015)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2014
Godkendt regnskab for 2014 samt budget for 2015

2014
Referat fra Generalforsamling (afholdt 31. marts 2014)
Bestyrelsens beretning for forretningsåret 2013
Godkendt regnskab for 2013 samt budget for 2014 
Endeligt budget for 2014 (tilføjet hensættelse til legeplads for 2014)