lørdag den 10. marts 2018

Ordinær Generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening

Et år er gået og det er endnu engang blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening.

I år afholdes den torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Institutionen Fjordly, Lyndbygade 20.

Denne gang har vi et større forskønnelsesprojekt af bebyggelsen på programmet og vi håber derfor at rigtig mange af jer vil have mulighed for at møde op og give jeres besyv med.

Indkaldelsen - indeholdende det reviderede regnskab samt diverse tilbud på forskønnelses-/vedligeholdelsesprojektet kan læses her.

Som sagt håber vi at rigtigt mange af jer vil have mulighed for at møde op og bestyrelsen glæder sig derfor til at se jer.

OBS - pga. af salget af det tidligere Lyndbyp Rådhus afholdes generalforsamlingen i år i Daginstitutionen Fjordly, Lyndbygade 20. Vi siger naturligvis mange tak til institutionen for at stille lokaler til rådighed.

mandag den 7. august 2017

VARMEPUMPE ELLER IKKE VARMPEPUMPE

Går du/I og overvejer om en varmepumpeløsning er noget for jer, er hjemmesiden varmepumpefakta.dk et bud på et sted hvor man kan blive lidt klogere på denne mulighed.

Hjemmesiden er en guide til boligejere og andre interesserede i varmepumper. På siden kan man finde information af både teknisk og økonomisk karakter omkring investering og drift af varmepumper - primært for private husstande.

Formålet er at få alm. borgere og husejere bedre klædt på til at tage en beslutning om indkøb og etablering af et varmepumpeanlæg, samt skabe en lettere kontakt mellem købere og leverandører af varmepumper.

Siden er privat finansieret og findes her: www.varmepumpefakta.dk