tirsdag den 17. juli 2018

Forbud mod åben ild i Lyndbyparken

Som det nok er de fleste bekendt er der, på grund af den ekstreme tørke som hærger Danmark i øjeblikket, blevet nedlagt et totalt forbud mod åben ild i haver og andre steder - forbuddet gælder al form for afbrænding, hvad enten det er haveaffald, halm, et lejrbål eller en ukrudtsbrænder.

Det er fortsat tilladt at grille med både kul og gas i egen have, hvis det foregår på fast underlag.

Derudover er det netop blevet bestyrelsen bekendt, at såfremt nogen skulle få den idé at tænde bål eller grille på vores fællesarealer og dette medfører en ildebrand, vil det være grundejerforeningen som gøres erstatningspligtig - og det kan i sagens natur blive en bekostelig affære.

Vi skal derfor indskærpe, at alle beboere i Lyndbyparken afholder sig fra anvende nogen former for åben ild på fællesarealerne. Og hvis nogen observerer, at de gæster vi af og til har på bla. legepladsen, skulle lægge an til lidt fællesgrillning eller lignende, så må I meget gerne gøre dem opmærksom på at det altså ikke er tilladt under nogen omstændigheder  - og lad os så håbe at vi snart får et gensyn med den mere kendte danske sommer som også indeholder nedbør i passende mængder.

En fortsat god sommer til alle.

tirsdag den 26. juni 2018

Og hvad blev vi så enige om ...

Mandag den 4. juni 2018 afholdte vi ekstraordinær generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening og beslutningerne kan I læse i referatet som I finder her.

Fortsat god sommer.