Bestyrelsen

Lyndbyparken Grundejerforening er repræsenteret ved bestyrelsen, som omfatter 5 beboere fra bebyggelsen. Bestyrelsen mødes i gennemsnit 4 gange om året og varetager vedligeholdelse og opsyn med fællesarealer og de private veje i bebyggelsen.

Bestyrelsen forestår desuden opkrævningen og administrationen af kontingentet til grundejerforeningen som pt. udgør kr. 2.500 årligt per husstand. Pengene bliver anvendt til vedligeholdelse af fællesarealer og de private veje i bebyggelsen og et eventuelt årligt overskud indgår i en opsparing til eventuelle større anlægsarbejder såsom vejvedligehold og vedligehold af bebyggelsens legeplads.

Foreningens regnskaber, budgetter og beretninger kan findes under menupunktet 'Dokumenter'.

Grundejerforeningen afholder hvert år i marts en ordinær generalforsamling hvor regnskab, budget og beretning gennemgås og hvor beboerne har mulighed for at stille forslag og spørgsmål til driften og foreningens virke. Vi skal opfordre alle beboere til at deltage i denne begivenhed da det er en god mulighed for at mødes og diskutere løst og fast.

Bestyrelsen kan kontaktes på den fælles emailadresse: bestyrelsen@lyndbyparken.dk

Og eventuelle henvendelser vedrørende kontingentindbetalinger o.l. kan sendes direkte til kassereren@lyndbyparken.dk

Bestyrelsen tegnes pt. af følgende beboere:

FORMAND
Tina Rasbo
Lyndbyparken 8

NÆSTFORMAND
Søren Læntver
Lyndbyparken 25

KASSERER
Claus Pejtersen
Lyndbyparken 22

BESTYRELSESMEDLEM
Lotte Lund Olsen
Lyndbyparken 3

BESTYRELSESMEDLEM
Jan Heine
Lyndbyparken 30

BESTYRELSESSUPPLEANTER:

Pia Juul Sørensen
Lyndbyparken 5

Benny Hammerbak
Lyndbyparken 24 
 

FORENINGENS REVISORER:

Mogens Hallas
Lyndbyparken 2

Lars F. Povlsen
Lyndbyparken 14

Revisorsuppleant:
Anne Petersen
Lyndbyparken 1

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar