Biodiversitet i Lyndbyparken

2023
Det er oppe i tiden at arbejde med og have fokus på biodiversitet! Grundejerforeningens  generalforsamlingen 6. marts 2023 pålagde bestyrelsen at udarbejde en plan for biodiversitet i Lyndbyparken. 
Formålet med planen er at fremme biodiversiteten på Lyndbyparkens fællesområder samt skabe  synlighed, information og inspiration for grundejerne og øge interessen for biodiversitet i egne haver. Se Plan for Biodiversitet 2023
Arbejdet blev igangsat i 2023 - der blev etableret et blomsterbed langs Stamvejen og græsslåning på det østlige område blev reduceret for at give urter mulighed for at blomstre. 
Allerede i 2023 var der mange blomster der tiltrak insekter og sommerfugle. Om efteråret blev der tilført frø af lokale urter. 

2024
I 2024 blev der i foråret opsat falke- og uglekasser på det østlige og vestlige område.
En gruppe beboere har etableret et 10 m langt kvashegn på det vestlige område. 
Blomsterbed langs Stamveje blev luget og græs på det østlige område blev revet.
Græs på det østlige område slås som i 2023. 
Det er planen at opsætte flere redekasser i løbet af 2024. 
En del af biodiversiteten i Lyndbyparken er også det gamle Vangeskel der løber på tværs af hele området.

 Der er inspiration i denne folder om ‘Vilde boligområder’.


Uglekasse, 2024
Blomster langs Stamvejen, 2023
Lille blåfugl, 2023
Nældenstakvinge i røllike, 2024