lørdag den 30. marts 2024

Kontingent første halvår 2024

Kære grundejer 

På generalforsamlingen den 4. marts 2024 blev kontingentet for i år fastsat til kr. 3.500,00. 

Første halvårs kontingent på kr. 1.750,00 forfalder til betaling den 30. april 2024 i henhold til grundejerforeningens vedtægter. 

E-mail med opkrævning af kontingent er sendt til alle grundejere, hvor bestyrelsen har e-mail - se opkrævning her

Beløbet bedes indbetalt til grundejerforeningens konto i Arbejdernes Landsbank med angivelse af husnummer (for eksempel: LP2).  

Kontooplysninger: 
Reg.-nr.: 5396 
Kontonr.: 0253591 


Har du ikke modtaget e-mail eller har du spørgsmål kan kassereren kontakte på e-mail: kassereren@ lyndbyparken.dk 

med venlighilsen 
Bestyrelsen