søndag den 7. juli 2024

Grøn dag - tak for indsatsen

En stor tak til de få trofaste beboere der mødte op til ‘grøn dag’ - desværre ikke så mange - kun 10 beboere (6 parceller). Vi fik renset for ukrudt langs Vangeskellet og på P-pladsererne samt fejet og luget kanter langs Stamvejen. Til næste ‘Grøn dag’ håber bestyrelsen på et større fremmøde - så det ikke er de få, som yder en indsats for at minimere de fælles omkostninger.