mandag den 20. maj 2024

En lille indsats har stor betydning…………

Da der af hensyn til miljøet i år ikke bliver sprøjtet mod ukrudt langs kantsten er det ekstra vigtigt, at vi hver især tager ansvar for at fjerne ukrudt og feje ud for egen grund (langs veje, stikveje og stier), så vi undgår at asfalten bliver ødelagt. 

Det er i alle grundejeres interesse at veje og stier holder længst muligt - en ny asfalt-belægning bliver meget dyr for os. 
 
Kender du ikke reglerne for hvilke forpligtigelser der gælder for private fællesveje kan du læse mere om det i denne link fra Bolius.

Før ….

… og efter!