Persondata

Håndtering af persondata i Lyndbyparkens Grundejerforeningen 
Godkendt på bestyrelsesmøde den 3. april 2023. 

Der er regler for, hvordan virksomheder, organisationer, foreninger og
offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR).

Lyndbyparkens Grundejerforeningen har en persondatapolitik der opfylder gældende lovgivning. Medlemmerne har ret til at vide, hvilke oplysninger Grundejerforeningen opbevarer og hvordan disse data anvendes. 

Nedenfor er en gennemgang af foreningens håndtering persondata. 

Hvilke oplysninger opbevarer Grundejerforening. 
 • Grundejerforeningen bruger kun de oplysninger, som medlemmerne selv har oplyst eller foreningen har modtaget fra en ejendomsmægler.

Medlemskartoteket indeholder følgende data for hvert medlem: 

 • Navn(e) som anført i tingbogen. 
 • Fysiske adresse – folkeregisteradresse. 
 • E-mail adresse (kun for de grundejere, der har tilmeldt sig foreningens nyhedsbrev). 
 • Markering af om kontingent er betalt for indeværende periode.

Data i medlemskartoteket bruges til: 
 • Kontingentopkrævning. 
 • Udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post). 

Lyndbyparkens Grundejerforenings formand er ansvarlig for grundejerforeningens behandling af persondata. 

I forbindelse med revisionens gennemgang af regnskabet kontrolleres at reglerne overholdes. 

Sådan behandler Grundejerforeningen persondata. 
 • Kun persondata for nuværende grundejere opbevares. 
 • Alle persondata for et medlem slettes i Lyndbyparkens Grundejerforenings medlemskartotek, når der sker/er sket ejerskifte på de enkelte ejendomme. 
 • Medlemmers persondata er ikke tilgængelige for offentligheden.
 • Grundejerforeningen videregiver ikke personoplysninger til andre i markedsføringsøjemed. 
 • Oplysningerne beskyttes og medlemmerne har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, Grundejerforeningen opbevarer. 

Hvad skal medlemmerne gøre i forbindelse med vores opbevaring af information? 
Det er vigtigt, at oplyser ændringer i data til formanden. Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på e-mail: bestyrelsen(at)lyndbyparken.dk 

Lyndbyparkens Grundejerforening 
C/O Mogens Hallas 
Lyndbyparken 2 
4070 Kirke Hyllinge 
CVR-nr.: 42956643