søndag den 14. april 2024

Kvashegn & haveaffald

Kvashegn
 
Der er nu etableret et rigtig flot kvashegn på det vestlige område. 
Beboere er velkommen til at lægge grene i hegnet - lange tykke grene klippes fri for alle sidegrene og lægges langs siderne på hegnet. Kvas lægges i midten. 
Med tiden vil hegnet synke sammen på midten således at der løbende bliver plads til mere kvas. 
Der må ikke lægges haveaffald som græsafklip, ukrudt, plantedele eller lign. på kvasegnet. 

Haveaffald 
I løbet af 2023 er der blevet smidt haveaffald mellem buskene på det vestlige område. 

Det er ikke tilladt at smide haveaffald på grundejerforeningens fællesarealer.

Haveaffald skal enten komposteres i egen have eller afleveres på Argo genbrugsplads. Haveaffald afhentes af kommunen i juni og oktober. Men kun på bestilling. 

Det affald der blev efterladt på fællesarealerne i 2023 har nogle beboere brugt tid på at samle sammen og fjerne.