Arkiv

ARKIVEREDE DOKUMENTER 1984 til 2006
Foreningens referater fra generalforsamlinger, forhandlingsprotokoller, færdiggørelse af veje og beplantning er indleveret til Lejre Arkiv
Skøde på fællesarealer er også indleveret til arkivet.

Dokumenter kan læses nedenfor.

BEMÆRK: Nogle af de scannede dokumenter er meget store så det kan tage nogen tid at hente dem.


GENERALFORSAMLINGER 


VIGTIGE DOKUMENTER

Relevante dokumenter vedrørende Lyndbyparkens Grundejerforening, lokalplan og planer i forbindelse med byggemodningen.

VEDTÆGTER og ORDENSREGLEMENT

VEJE OG STIER 

BEPLANTNING 


Originale dokumenter er tilgængelige ved henvendelse til Lejre arkiv.