mandag den 14. november 2022

Julearrangment i Lyndbyparken!


Kære naboer,

det er endnu engang blevet jul og sidste års store fremmøde til julehygge har givet tilstrækkeligt blod på tanden til, at vi forsøger at gentage successen i år. Bestyrelsen vil derfor gerne inviterer alle beboere til at komme og få en hyggesnak over et glas glögg og et honninghjerte.

Vi mødes på legepladsen

mandag den 5. december kl. 19

- gå efter juletræet med alle lysene (som på bedste julemanér bliver leveret af julemanden i løbet af de nærmeste dage).

Vi håber at rigtigt mange får lyst til at dukke op og tage lidt forsmag på juletiden.


tirsdag den 5. juli 2022

Lømler i Lyndbyparken

Et par beboere har haft et par irriterende - og ikke synderligt behagelige oplevelser: et par drenge synes det er fantastisk morsomt at ringe på eller banke hårdt på folks døre sent om aftenen og så stikke af. En del af os måtte også lægge ører til en totalt udboret, og MEGET larmende knallert, som lå og ræsede op og ned af Lejregårdsvej sent på aftenen til hen ad 01.30 natten til søndag - en adfærd som helt klart havde til hensigt at genere beboerne - og det er nærliggende at kæde de to hændelser sammen under betegnelsen drengestreger.

Imidlertid er ingen af delene synderligt behagelige og der er altid en risiko for at den adfærd eskalerer så hermed en opfordring til alle beboere om at holde øje med den slags aktiviteter i bebyggelsen - og tag gerne billeder af drengene (hvoraf den ene angiveligt er et hoved højere end den anden).

Såfremt deres opførsel fortsætter må vi overveje at involvere politiet.

lørdag den 20. november 2021

Fibernet - nu tilgængeligt i Lyndbyparken


Det har taget en hel del tid men nu er det så endelig sket: fibernet-forbindelsen i Lyndbyparken er blevet åbnet og de beboere som har sagt ja tak til at få en forbindelse etableret kan nu finde en udbyder. Det er så nyt, at ikke alle udbydere har fået opdateret deres systemer men et par hurtige klik på yousee, Telia og norlys (tidligere Boxer) viste, at de har fået det glade budskab. Hiper og et par andre udbydere derimod er ikke så hurtige - men hold øje med jeres favoritudbyder, hvis de ikke allerede har fået opdateret deres hjemmeside så sker det snart.

onsdag den 3. marts 2021

Nyhedsbrev fra bestyrelsen


Den ordinære generalforsamling

Corona har som bekendt vendt op og ned på rigtigt mange ting i vores samfund - og det gælder desværre også vores muligheder for at mødes til årets ordinære generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skulle generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts men de seneste meldinger fra vores folkevalgte omkring restriktioner gør det klart, at det ikke er en mulighed. Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner og hvornår vi forventeligt kan se en yderligere åbning, som også vil give mulighed for at forsamle flere end 5 personer indendørs, har vi derfor besluttet at fastsætte datoen for generalforsamlingen i år til den 14. juni 2021 kl. 19.30 i håbet om at verden til den tid er blevet mere normal. I alle tilfælde med hensyn til at mødes. Når datoen kommer nærmere vil der blive indkaldt som vi plejer, i overensstemmelse med vores vedtægter, og vi vil selvfølgelig melde ud med hensyn til mødested. Såfremt det ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen til juni som vi håber, så tager vi stilling til og melder ud hvad der så skal ske.

I mellemtiden fremsender vi det, af revisionen, godkendte regnskab så I har mulighed for at se hvor foreningen står med hensyn til opsparing og udgifter for 2020 - eventuelle spørgsmål og kommentarer kan vi tage på generalforsamlingen i juni. Regnskabet kan ses her.

Fibernet-projektet

Hovedlinien til fibernettet er på plads og planen var, ifølge TDC Net, at den individuelle tilslutning til husstandene skulle påbegyndes den 8. januar. Det er som bekendt ikke sket og perioden med frost og sne har sandsynligvis heller ikke hjulpet. Imidlertid har de fleste af os modtaget et brev fra TDC Net med besked om at sætte et klistermærke på ydersiden af husmuren på det sted hvor den enkelte husstand ønsker stikket etableret. Såfremt nogen af jer ikke har modtaget dette brev og ønsker en fibernet-forbindelse etableret, er det supervigtigt at I tager kontakt til TDC Net omgående og forhører jer om hvorfor I ikke har modtaget nævnte brev og klistermærke. TDC Net kan kontaktes mandag til fredag kl. 8.30-15.30 på telefon 65 43 28 91.

Nabohjælp

Lyndbyparken er desværre ikke undtaget for diverse ubehageligheder som indbrud og hærværk - senest havde nogen patetiske individer fundet morskab i at punktere dæk hos en beboer. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden lancerede for et par år siden app'en 'Nabohjælp' som er en god måde at forbinde beboere i et område via smartmobiltelefoner - hvis man er udsat for for eksempel indbrud eller lignende kan man hurtigt advare alle ens naboer.

Opfordringen til at tilmelde jer netværket er hermed givet videre, det er ganske gratis og I kan læse mere på deres hjemmeside som I finder her:  Nabohjælp

Webinar 'Landsbytimen' fra Lejre Kommune

Lejre Kommune har lanceret et koncept omkring udvikling og styrkelse af landbyfællesskabet og hvordan man kan bidrage til den grønne omstilling. Konceptet kalder de 'Landsbytimen' og er en række webinarer med forskellige foredragsholdere.

Nedenstående link fører dig til en side på Lejre Kommune's hjemmeside hvor man kan læse mere om tilbuddet og hvor man også kan se hvornår og hvordan man deltager.

Webinar 'Landsbytimen'


mandag den 29. juni 2020

Vil du give en hjælpende hånd til hundeluftere i Lyndbyparken?

En del beboere i Lyndbyparken har oplevet at hundeluftere ikke kan finde ud af at tage deres fyldte hundposer med hjem når de er ude at lufte Fido - de ender op i rabatter og andre steder hvor beboerne efterfølgende må rydde op efter dem.

I et forsøg på at stoppe denne adfærd er det blevet foreslået at invitere hundeluftere til at smide deres poser i de skraldespande som måtte befinde sig i synlig afstand fra vejen i Lyndbyparken. Dette kan gøres ved at anbringe det viste klistermærke på jeres skraldespand til restaffald.

Såfremt du/I måtte være interesserede i at tilbyde denne 'service' til hundelufterne, kan I tage kontakt til grundejerforeningens kasserer som kan være behjælpelig med indkøb af klistermærke - eller I kan selv bestille et her hos Hold Danmark Rent.

Larm fra beboeres maskinpark

Med de skiftende nedbør og solskinstimer, eksploderer væksten af hække og græsplæner og det får de fleste af os til at gribe til maskinparken i redskabsskuret. Imidlertid indbyder de lange lyse aftener også til hyggestunder på terrassen - og disse to fritidsbeskæftigelser kan hurtigt kolliderer.

I grundejerforeningens ordensreglement har vi forsøgt at tage højde for dette dilemma og sikrer, at vi alle kan nyde sommeren uden tænders gnidsel - der står under punkt 7:

“Al brug af støjende maskiner er ikke tilladt på hverdage før kl. 7 og efter kl. 19.30. I weekender samt helligdage gælder forbuddet før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
Eksempler på støjende redskaber: Vinkelsliber, motorplæneklipper, motorsav.
Ved arbejde ud over de nævnte tidsrum aftales det på forhånd med naboerne.”

Bestyrelsen henstiller til at vi allesammen tager de fornødne hensyn til hinanden.

Parkering i Lyndbyparken

Vejene i Lyndbyparken er temmelig smalle og fortovene nærmest ikke-eksisterende. Når gæster og håndværkere i området vælger at parkere deres biler langs vejene ud for de matrikler de besøger, er det ikke alene til gene for de beboere som skal forsøge at manøvrere sig forbi de parkerede biler. Ofte efterlader parkeringerne så lidt plads at eksempelvis større udrykningskøretøjer ikke vil kunne passere - og vi behøver næppe udmale hvad det kan få af konsekvenser hvis en beboers hus står i lys lue. Eller en ambulance skal forbi.

Vores ordensreglement er ret klar på det område - punkt 6 siger:

“Parkering på stam-, bolig- og adgangsveje samt kørsel og parkering på græsrabatter er ikke tilladt.”

Bestyrelsen henstiller til, at beboere beder deres gæster og håndværkere om at benytte sig af de to fællesparkeringsområder såfremt egen indkørsel ikke er nok.

søndag den 16. februar 2020

Hegnsloven - hvad er din ret og hvad er din pligt?

Vi har heldigvis meget sjældent nabostridigheder i Lyndbyparken men det er desværre ikke tilfældet andre steder - og oftest handler stridighederne om hvad der foregår i skellet mellem to matrikler. Hvor høj må hækken være? Må jeg opføre en 4 meter høj mur med skydeskår og pigtråd mod naboen? Spørgsmålene og stridspunkterne kan være mange - men hvad siger loven? Din Bolighandel har udarbejdet en letforståelig guide gennem hegnsloven - og du finder den her:

Hegnsloven (InfoGrafik)


søndag den 23. september 2018

Renoveringsprojektet

I juni mødtes vi for at aftale de sidste detaljer i renoveringsprojektet og september blev så måneden hvor det hele løb af stablen.

Hjertebjerggård startede med at fjerne bevoksningen under træerne samt de efterhånden godt nedslidte og ødelagte steler - i samme ombæring blev træernes kroner beskåret og tilrettet så de fremstår væsentligt mere harmoniske og samtidigt uden lavthængende grene som tidligere var en udfordring for skraldebiler og andre nødvendige gæster i bebyggelsen.

Dernæst blev kantstenene i hjørnerne fjernet og der blev etableret rundede hjørner i begge ender af parkeringsområdet, som vil gøre det væsentligt lettere for lastbiler - og os andre - at komme omkring på de ikke synderligt brede veje.Forbindelsesstien mellem fællesparkeringen for de lige numre og Lejregårdsvej fik også en ordentlig omgang - den gamle belægning blev fuldstændigt fjernet og et stort træ, hvis rødder havde ageret murbrækker i svær grad, blev fældet og dens rødder uskadeliggjort så problemet ikke opstår igen.

Nu rykkede asfaltfolkene ind og både de nyanlagte rundede hjørner samt stien blev asfalteret med flot, sort asfalt og der blev anbragt nye metal-bomme for enden af adgangsstien.

Vores 'bump' blev også istandsat og fik flot ny belægning og trafikmarkeringerne blev opmalet på ny så det nu næsten er en fornøjelse at køre over dem.

Kronen blev sat på værket da gartneren først udlagde stabilgrus, dernæst en kraftig ukrudtshæmmende dug og endelig et lag store søsten omkring alle træerne.

søndag den 2. september 2018

Email-adresser på beboerne i Lyndbyparken

Som de fleste af jer har set, runddelte bestyrelsen over sommeren en skrivelse omkring email-adresser på beboerne. Det var naturligvis affødt af databeskyttelsesforordningens ikrafttræden den 25. maj.

Over halvdelen af jer har, indtil videre, meldt tilbage omkring opdatering og bekræftelse af email, hvilket jo er superfint. De af jer som ikke har reageret på skrivelsen er blevet slettet fra vores email-liste - hvilket vi er forpligtigede til at gøre.

Som nævnt i den oprindelige skrivelse vil bestyrelsen fremadrettet primært kommunikere via email og på denne blog. De eneste skrivelser som fortsat vil blive printet og runddelt vil være de to halvårlige kontingentopkrævninger samt kommunikation omkring generalforsamlinger.

De beboere som har fået 'arkiveret' den oprindelige skrivelse sammen med sommerens tilbud på grill-pølser og badebassiner kan naturligvis fortsat tilmelde sig vores email-liste. Skriv en email til kassereren@lyndbyparken.dk - så bliver I koblet på listen og vil modtage informationer om stort og småt som rører sig i området.