søndag den 23. september 2018

Renoveringsprojektet

I juni mødtes vi for at aftale de sidste detaljer i renoveringsprojektet og september blev så måneden hvor det hele løb af stablen.

Hjertebjerggård startede med at fjerne bevoksningen under træerne samt de efterhånden godt nedslidte og ødelagte steler - i samme ombæring blev træernes kroner beskåret og tilrettet så de fremstår væsentligt mere harmoniske og samtidigt uden lavthængende grene som tidligere var en udfordring for skraldebiler og andre nødvendige gæster i bebyggelsen.

Dernæst blev kantstenene i hjørnerne fjernet og der blev etableret rundede hjørner i begge ender af parkeringsområdet, som vil gøre det væsentligt lettere for lastbiler - og os andre - at komme omkring på de ikke synderligt brede veje.Forbindelsesstien mellem fællesparkeringen for de lige numre og Lejregårdsvej fik også en ordentlig omgang - den gamle belægning blev fuldstændigt fjernet og et stort træ, hvis rødder havde ageret murbrækker i svær grad, blev fældet og dens rødder uskadeliggjort så problemet ikke opstår igen.

Nu rykkede asfaltfolkene ind og både de nyanlagte rundede hjørner samt stien blev asfalteret med flot, sort asfalt og der blev anbragt nye metal-bomme for enden af adgangsstien.

Vores 'bump' blev også istandsat og fik flot ny belægning og trafikmarkeringerne blev opmalet på ny så det nu næsten er en fornøjelse at køre over dem.

Kronen blev sat på værket da gartneren først udlagde stabilgrus, dernæst en kraftig ukrudtshæmmende dug og endelig et lag store søsten omkring alle træerne.