søndag den 3. april 2016

Generalforsamling i grundejerforeningen

Lyndbyparkens grundejerforening afholdte generalforsamling mandag den 14. marts 2016.

Referat samt godkendte regnskab / budget findes her.