tirsdag den 28. april 2015

Brev fra SKAT vedrørende fradraget for grundforbedringer? Hvad så nu?

I 2007 igangsatte beboerne i Lyndbyparken, gennem advokatfirmaet Rafn & Søn, en ankesag overfor SKAT vedrørende fradraget for grundforbedringerne i forbindelse med byggemodningen af Lyndbyparken. SKAT har netop fremsendt skrivelse til alle husstande i Lyndbyparken med deres afgørelse / vurdering i sagen.

En del af os har nok spurgt os selv hvad næste skridt bør være – og om der overhovedet er basis for et næste skridt.

Lars i nummer 20 kontaktede Rafn & Søn for en vurdering og har været så venlig at dele svaret med resten af bebyggelsen:

”Rafn og Søn har vurderet, at det ikke er muligt at klage sagen omhandlende ekstraordinærgenoptagelse. Det er meget usikkert hvorvidt disse sager kan vindes ved SKAT, og det er vores vurdering, at der ikke er grundlag for at få genoptaget fradraget for tidligere år. Rafn & Søn vil derfor ikke klage over det fremsendte afslag om ekstraordinærgenoptagelse. Såfremt vores kunder ønsker, at vi alligevel skal føre sagen, vil det koste almindelig honorarbetaling til vores jurister.

Afslaget om ekstraordinærgenoptagelse betyder ene og alene, at der ikke genoptages yderligere vurderingsår, end der allerede er behandlet ved SKAT (eller højere instanser).”

Såfremt der ikke kommer yderligere kommentarer fra beboerne vil Grundejerforeningen ikke foretage sig yderligere i sagen.