søndag den 13. september 2015

Lejre Kommunes Borgmesters svar på henvendelser vedrørende massiv lastbilkørsel på Hornsherredvej

De af os der bor i nærheden af Hornsherredvej har ikke kunnet undgå, at bemærke den stærkt tiltagende lastbiltrafik på Hornsherredvej - både hvad angår støjniveauet men også hvad angår den hastighed og hyppighed hvormed lastbilerne kører igennem Lyndby (og de øvrige små landsbysamfund langs Hornsherredvej).

Adskillige beboere har henvendt sig til Lejre Kommune omkring problemet og det har foranlediget borgmester Mette Touborg til at fremsende skrivelsen I kan læse i linket nedenfor. Kort fortalt har man fra kommunens side foretaget en trafiktælling på Hornsherredvej og fundet, at 75% af de lastbiler der kører igennem området, er jord- og grustransporter fra Kyndby Grusgrav. Lars i nummer 6 er en af de beboere, der har haft en dialog med kommunen og i en email fra en medarbejder i trafikafdelingen fik han oplyst, at man på dagen for trafikoptællingen (20. august 2015) havde talt 413 lastbiler fra kl. 06.00 til kl. 18.00 - et tal som lyder og - for beboerne ud til Hornsherredvej - føles ganske voldsomt. Det svarer til mere end én lastbil hvert andet minut i 12 timer!! Og oven i det tal skal lægges de almindelige personbiler, motorcykler, busser etc.

Kommunen har taget kontakt til transportfirmaet, som har meddelt, at transporterne fra Kyndby Grusgrav vil ophøre med udgangen af november 2015, hvorefter det trafikale pres på Hornsherredvej igen skulle vende tilbage til normalen - en tilstand, som bestemt også lader en hel del tilbage at ønske.

Kommunen er endvidere i dialog med politiet omkring fotovogne og vejsidekontrol af lastvogne for at øge trafiksikkerheden - begge prisværdige tiltag, der dog næppe vil gøre nogen synderlig forskel. De få gange politiet har været tilstede med fotovogne advarer samtlige trafikanter hinanden og desuden kan fotovognen - i hvert tilfælde den, der holdt parkeret i Lyndby - ses fra lang afstand så effekten kan vist overskues. Under alle omstændigheder er de hastigheder, som gennemkørende biler og motorcykler kører med, generelt langt over de tilladte 50 km/t.

Lyndbyparkens Grundejerforening er sammen med andre grundejerforeninger i området i dialog omkring en række emner - blandt andet de trafikale forhold - så håbet er naturligvis, at det samlede pres på et tidspunkt vil få kommunen til at iværksætte konkrete fysiske tiltag, som vil nedbringe både mængden og hastigheden af de trafikanter der kører langs fjorden.

Borgmester Mette Touborgs brev til grundejerforeningen

tirsdag den 21. juli 2015

Natlige besøg i Lyndbyparken

Kl. 2.42 natten mellem den 20. og 21. juli aktiverede en ubuden gæst udendørsbelysningen og et overvågningskamera hos Mogens og Jessie i nummer 2 (klik på billedet for stor udgave).

Bent og Jane i nummer 12 har på deres overvågningskamera set samme person gå ind i både deres og også Finn og Louises garage i nummer 36. Personen kan ses lyse ind ad bilvinduerne men hverken i nummer 2, 12 eller 36 ser der ud til at være forsvundet noget.

Finn har imidlertid set et opslag fra Lars i nummer 20 om en forsvunden drengecykel og det passer ret godt med, at Bent har set førnævnte person køre rundt på en alt for lille cykel.

Sammenholdt med den bølge af indbrud som beboere i Kirke Hyllinge og Kirke Såby har oplevet den seneste tid skal vi endnu engang opfordre til at der holdes ekstra godt øje med mystiske personer i bebyggelsen. Og hvis nogen ser en forladt drengecykel vil Lars i nummer 20 gerne have et praj.

tirsdag den 28. april 2015

Brev fra SKAT vedrørende fradraget for grundforbedringer? Hvad så nu?

I 2007 igangsatte beboerne i Lyndbyparken, gennem advokatfirmaet Rafn & Søn, en ankesag overfor SKAT vedrørende fradraget for grundforbedringerne i forbindelse med byggemodningen af Lyndbyparken. SKAT har netop fremsendt skrivelse til alle husstande i Lyndbyparken med deres afgørelse / vurdering i sagen.

En del af os har nok spurgt os selv hvad næste skridt bør være – og om der overhovedet er basis for et næste skridt.

Lars i nummer 20 kontaktede Rafn & Søn for en vurdering og har været så venlig at dele svaret med resten af bebyggelsen:

”Rafn og Søn har vurderet, at det ikke er muligt at klage sagen omhandlende ekstraordinærgenoptagelse. Det er meget usikkert hvorvidt disse sager kan vindes ved SKAT, og det er vores vurdering, at der ikke er grundlag for at få genoptaget fradraget for tidligere år. Rafn & Søn vil derfor ikke klage over det fremsendte afslag om ekstraordinærgenoptagelse. Såfremt vores kunder ønsker, at vi alligevel skal føre sagen, vil det koste almindelig honorarbetaling til vores jurister.

Afslaget om ekstraordinærgenoptagelse betyder ene og alene, at der ikke genoptages yderligere vurderingsår, end der allerede er behandlet ved SKAT (eller højere instanser).”

Såfremt der ikke kommer yderligere kommentarer fra beboerne vil Grundejerforeningen ikke foretage sig yderligere i sagen.

tirsdag den 24. marts 2015

Har du noget du vil dele med Lyndbyparkens beboere?

På generalforsamlingen var der en beboer som spurgte om det ikke kunne blive gjort muligt at beboerne kunne poste indlæg på vores hjemmeside hvis og når behov opstår. Og jo, det kan det naturligvis. Det kræver faktisk blot at du / I har en Google konto - f.eks. en Gmail (som kan oprettes ganske gratis her: www.gmail.com).
Send jeres gmail adresse til Claus i nummer 22 (claus.pejtersen@gmail.com) så tilføjer han jer som forfattere på hjemmesiden og I vil modtage en email på jeres Gmail konto med en invitation til at bidrage med indlæg. Sammen med invitationen vil I også modtage en kort 'brugsanvisning' så I kan komme godt igang.
Og til dem som ikke har en Gmail konto, og heller ikke har planer om at få én, gælder naturligvis stadigvæk, at I kan sende eventulle indlæg til Claus - så skal han nok få dem postet.