torsdag den 1. maj 2014

Opdateret ordensreglement samt referat og regnskab fra generalforsamlingen nu tilgængeligt på hjemmesiden

En række nye samt et enkelt opdateret dokument findes nu på hjemmesiden. Under fanebladet 'Dokumenter' finder I:

Referatet fra generalforsamlingen som blev afholdt den 31. marts
Regnskab 2013
Endeligt budget for 2014 inkl. hensættelsen til legeplads
Bestyrelsens beretning for 2013

Desuden er det opdaterede ordensreglement også blevet gjort tilgængeligt på siden.

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål kan som altid sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@lyndbyparken.dk