Bestyrelsen

Lyndbyparken Grundejerforening er en frivillig forening med CVR-nr.: 42956643 og repræsenteret ved en bestyrelse, som omfatter 5 beboere fra bebyggelsen. Bestyrelsen mødes i 4-6 gange om året og varetager vedligeholdelse og opsyn med fællesarealer og de private veje i bebyggelsen.

Bestyrelsen forestår desuden opkrævningen og administrationen af kontingentet til grundejerforeningen som pt. udgør kr. 3.000 årligt per husstand - beløbet bliver opkrævet i 2 rater med forfald den 30. april og den 30. oktober og skal indbetales på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank (Reg.- og kontonr. 5396  0253591). 
Pengene bliver anvendt til vedligeholdelse af fællesarealer og de private veje i bebyggelsen og et eventuelt årligt overskud indgår i en opsparing til eventuelle større anlægsarbejder såsom vejvedligehold og vedligehold af bebyggelsens legeplads.

Foreningens regnskaber, budgetter og beretninger kan findes under menupunktet 'Dokumenter'.

Grundejerforeningen afholder hvert år i marts en ordinær generalforsamling hvor regnskab, budget og beretning gennemgås og hvor beboerne har mulighed for at stille forslag og spørgsmål til driften og foreningens virke. Vi skal opfordre alle beboere til at deltage i denne begivenhed da det er en god mulighed for at mødes og diskutere løst og fast.

I henhold til Lokalplan 6.01 for Lyndbyparken § 12.1 er der medlemspligt af grundejerforeningen for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens området.

Bestyrelsen kan kontaktes på den fælles emailadresse: bestyrelsen(at)lyndbyparken.dk

Og eventuelle henvendelser vedrørende kontingentindbetalinger o.l. kan sendes direkte til kassereren(at)lyndbyparken.dk

Bestyrelsen tegnes pt. af følgende beboere:

FORMAND / foreningens adresse
Jan Heine
Lyndbyparken 30

NÆSTFORMAND
Mitzi Jensen
Lyndbyparken 6

KASSERER
Mogens Hallas
Lyndbyparken 2

BESTYRELSESMEDLEM
Per Sørensen
Lyndbyparken 5

BESTYRELSESMEDLEM
Finn Mejdahl
Lyndbyparken 36

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Jakub Grzonkowski
Lyndbyparken 26

2. vacant

FORENINGENS REVISORER:
Lars F. Povlsen
Lyndbyparken 14

Claus Pejtersen
Lyndbyparken 22

Revisorsuppleant:
Anne Petersen
Lyndbyparken 1