mandag den 10. april 2023

Vedligeholdelsesdag, Lørdag d. 29. april kl. 10-13

Vedligeholdelsesdag i Lyndbyparken

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Lyndbyparkens grundejerforeningen til en fælles vedligeholdelsesdag.

Lørdag den 29. April 2023 kl. 10.00 - 13.00.

Formålet er at beskære buske og grene ud mod vejene med fokus på bredde og højde, udbedre gærde på vangskel samt fejning af stamvejen og stierne. Beboerne fejer selv uden for egen parcel.

Vi mødes på legepladsen kl. 10.00 hvor Jan og Per vil fortælle nærmere om dagens program.

Dagen afsluttes på legepladsen, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning.

Vi ser frem til en hyggelig dag.

Husk selv at medbringe haveredskaber.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen