mandag den 28. august 2023

Sommerfest 2023

 


Ekstraordinær generalforsamling 18. september (Biodiversitet)

Bestyrelsen har sendt e-mail (omdelt til beboere, hvor foreningen ikke har en e-mail) med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor plan og aktiviteter vedrørende biodiversitet på Lyndbyparkens fællesarealer i resten af 2023 og i 2024 skal godkendes. 

Tidspunkt: mandag, 18. september 2023 kl 19:00
Sted: Legepladsen på Lyndbyparkens midterste fællesarealer

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest den 4. september 2023.

Link til ‘Plan for biodiversitet i Lyndbyparken’ daterer 26. august 2023.

Der skal også nedsætte et udvalg der skal koordinere og udvikle biodiversitet i Lyndbyparken - send e-mail til bestyrelsen hvis du/I er i interesseret i at være med i udvalget. 

Bestyrelsen/Biodiversitets-udvalget vil indkalde til arbejdsdag(e) i løbet af oktober/november for at etablere kvashegn og lave fuglekasser.

Bestyrelsen

søndag den 25. juni 2023

Rottebekæmpelse

Så er den gal med rotter igen. Hold derfor øje med om der er rotter på din grund.

Vi holder et aftenmøde, hvor alle kan deltage, da det fortsat er et problem med rotter, og vi er nødt til at afdække problemets størrelse.
 
Tid: onsdag den 28. juni kl. 19:00
Sted: på legepladsen
 
Det er det vigtigt at vi alle gør en ekstra indsats så vi ved fælles hjælp kan komme rotterne til livs.
 
Bolius https://www.bolius.dk/rotter/ giver følgende vejledning:
Som grundejer har du blandt andet pligt til:
  • At sikre, at affald eller foder ikke er lettilgængeligt for rotter
  • At sikre, at du med din adfærd i hus og have ikke uforvarende tiltrækker rotter
  • At undgå rod og steder på ejendommen der kan være ly for rotter.
  • Anmelde rotter til kommunen, som står for bekæmpelsen
 
Alle opfordres til ikke at fodre fugle eller pindsvin og at foder ikke er tilgængelig således at rotternes mulighed for at finde føde begrænses.
 
Anmeldelse af rotter skal ske til Lejre kommune (lovpligtigt at anmelde hvis man har set rotter)
 

onsdag den 3. maj 2023

Hjertelungeredning

Lørdag d. 3 juni kl. 10-13 laver Jakub Grzonkowski undervisning i livreddende førstehjælp, i Lyndbyparken. Det er altafgørende at få påbegyndt HLR (Hjerte-LungeRedning) ved hjertestop.

Hvis du ønsker at høre mere om HLR til børn og voksne, at være hjerteløber og selv at prøve kræfter med genoplivning på dukker samt at se præstation via computer, er du hjertelig velkommen.

Det kommer til at foregå i indkørslen/haven i Lyndbyparken 26 - Sophie vil bage en kage til de fremmødte (vand bør medbringes).

I må meget gerne skrive i opslaget på Facebook (Lyndbyparken - mødested og forening | Facebook) (eller besvare fremsendte email) om I kommer, så Jakub ved hvor mange vi bliver.

PS.: Det handler om at redde liv.

mandag den 1. maj 2023

Vedligeholdelsesdag vel overstået

Tak for indsatsen til dem der mødte op til vedligeholdelsesdag i lørdags.

Jan startede dagen med en kort orientering om vejenes tilstand, regulering af råger på østlige område, græsslåning, biodiversitet og derefter gennemgang af de opgaver der skulle løses i dag. Efter en runde, hvor vi hver især præsenterede os, gik vi i gang med fejning af stier, stamvej og parkeringsområde, beskæring af træer langs vejene så de overholder lovgivningen i relation til uhindret passage, samt lugning af petanque-banen og legeplads. 

De nedfaldne/skæve sten på vangeskellet har Per nr. 5 allerede sat på plads/rettet op - og vil også lave småreparationer på legeområdet. 

Sidst på formiddagen samledes vi til en snak over kaffe/te, øl og vand -  Mitzi havde bagt lækker chokoladekage og cookies. 

Vi sluttede kl ca 12:30 - en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi udover det praktiske arbejde også fik mulighed for at snakke med andre beboere. 

Et arrangement vi helt bestemt vil gentage og håber næste gang at endnu flere vil bakke om den fælles indsats.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 3. Juni kl. 10 - Jakub nr 26 vil instruere i hjerte-lungeredning.

mandag den 10. april 2023

Vedligeholdelsesdag, Lørdag d. 29. april kl. 10-13

Vedligeholdelsesdag i Lyndbyparken

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Lyndbyparkens grundejerforeningen til en fælles vedligeholdelsesdag.

Lørdag den 29. April 2023 kl. 10.00 - 13.00.

Formålet er at beskære buske og grene ud mod vejene med fokus på bredde og højde, udbedre gærde på vangskel samt fejning af stamvejen og stierne. Beboerne fejer selv uden for egen parcel.

Vi mødes på legepladsen kl. 10.00 hvor Jan og Per vil fortælle nærmere om dagens program.

Dagen afsluttes på legepladsen, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning.

Vi ser frem til en hyggelig dag.

Husk selv at medbringe haveredskaber.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen