lørdag den 27. maj 2017

En venlig henstilling fra bestyrelsen ...

Endelig blev det vejr til at komme udendørs igen og forude kan vi se frem til adskillige måneder med - forhåbentligt - godt dansk sommervejr.
Den øgede udendørsaktivitet sætter naturligvis fokus på hvordan der i bund og grund ser ud i bebyggelsen - og hvordan der kommer til at se ud. Og det er her henstillingen kommer ind i billedet: når man færdes i Lyndbyparken og, af den ene eller anden grund, pludseligt har affald som f.eks. cigaretskodder, slikpapir, fyldte hundeposer o.l. mellem hænderne så tag det venligst med hjem og smid det i egen skraldespand!!
Hvis man lever i den vildfarelse, at den slags affald "nok bare forsvinder af sig selv" tager man grundigt fejl.
'Dansk Naturfredningsforening' har lavet en oversigt over hvor lang tid det tager for forskellige typer affald at bliver nedbrudt i naturen - og det er deprimerende læsning:

Ispapir 2 år
Cigaretskod 4 år
Flaskekapsler ca. 100 år
Plastikposer 400 år
Plastikflasker 500 år
Glasflasker 4.000 - 1.000.000 år