søndag den 25. september 2016

Grundejerforeningsmøde med Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune

Mandag den 5. September deltog Lyndbyparkens Grundejerforening i et informationsmøde med Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune.

Der var en række interessante emner på dagsordenen (klik på de enkelte punkter for at se præsentationen):

- Hvad er der på vej på de tekniske områder
- Ny affaldssorteringsordning fra 2018
- Strategi for gadekær
- Vej & Park’s arbejdsopgaver og naturvenlig drift
- Den nationale bredbåndspulje