mandag den 27. april 2020

Opdatering omkring etablering af fibernet i Lyndbyparken

Fra Per Holmgaard, By- og Bådelauget, har vi modtaget nedenstående opdatering omkring etablering af fibernet i Lyndbyparken:

"Arbejdsgruppen har modtaget følgende opdaterede plan:
20. maj er der gravestart. Det slutter efter planen i september. Bemærk, at gravning ikke fylder hele området i hele perioden, og den enkelte vej oftest kun er ramt i op til fire uger.
På mødet sagde TDC, at der ville blive åbnet for tilmelding primo april, men der er lavet om på processen af praktiske hensyn, så der åbnes således først i juni. Dette har dog ingen indflydelse på produktionsplanen.

I løbet af august vil hver tilmeldte beboer blive kontaktet for at aftale indvendig opsætning af fiberstik. Det hele er planmæssigt færdigt 1. november, hvor eventuelt bestilte TV- og bredbåndsprodukter kan aktiveres."

Kilde: https://www.lyndby.com/fibernet/