onsdag den 17. juli 2019

Vil du være med til at forme udviklingen af landsbyerne i Lejre Kommune?

Lejre Kommune har besluttet at inddrage os almindelige borgere i formuleringen af visionerne for landsbyer i Lejre Kommune og Carsten Rasmussen har sendt nedenstående til en række borgere og grundejerforeninger i området:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et midlertidigt udvalg – Landsbyudvalget –, som skal understøtte udviklingen af vores landsbyer. Udvalget skal arbejde i perioden oktober 2019 – 2020, og det skal bestå af 8-10 borgere samt 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i form af Økonomiudvalget.

Du kan læse mere om udvalgets opgaver i kommissoriet for Landsbyudvalget, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2019. Kommissoriet bygger bl.a. på mere end 100 borgeres input på landsbydagen i Ejby den 27. januar 2019.

Er du interesseret i at deltage?

Vi håber, at mange har lyst til at deltage i udvalgets arbejde. Du kan involvere dig på to måder:

1 - Ved at blive medlem af Landsbyudvalget

2 - Ved at du og din landsby deltager i udviklingsarbejdet

Kommunalbestyrelsen beslutter den nærmere sammensætning af udvalget efter sommerferien.

Kom og hør mere den 22. august

Du kan høre mere om Landsbyudvalget og det forestående udviklingsarbejde på et informationsmøde den 22. august. Alle interesserede er meget velkomne til at deltage, og jeg håber at se mange!

Mødet holdes i Kr. Saaby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kr. Såby, kl. 19 – 20.30. Du tilmelder dig ved at sende en mail til: Landsbyudvalg@lejre.dk


Med venlig hilsen
Carsten Rasmussen
Borgmester


Baggrundsinformation

www.lejre.dk kan I læse mere om baggrunden for etableringen af landsbyudvalget i indlægget 'Lejre Kommune går nye veje i udviklingen af fremtidens landsbyer' hvor der også er link til:

- Kommissorium for landsbyudvalget
- Dagsordenssag til Kommunalbestyrelsen, maj 2019
- Opsamling fra landsbydag d. 27. januar 2019