søndag den 27. oktober 2019

Flere indbrud i Lyndby i oktober

I har sikkert alle set det nye hus, som har været under opførelse på adressen Lejregårdsvej 1 på udstykningen, som ligger i direkte forlængelse af Lyndbyparken. Gregers Klippert Bendorff, som er nabo til nybyggeriet, har netop meddelt, at der har været indbrud i både det nybyggede hus samt hos Gregers selv. Indbruddene har fundet sted her i oktober.

Gregers er tilmeldt 'Nabohjælp' og det er her igennem at bestyrelsen har fået kendskab til indbruddene.

Udover at opfordre alle til at være ekstra årvågne i den kommende tid overfor fremmede i området, kan vi også anbefale alle at tilmelde sig Nabohjælp ordningen - der er ganske uforpligtende men sikrer, at vi modtager advarsler og information om hændelser som kan være vigtige.

onsdag den 17. juli 2019

Vil du være med til at forme udviklingen af landsbyerne i Lejre Kommune?

Lejre Kommune har besluttet at inddrage os almindelige borgere i formuleringen af visionerne for landsbyer i Lejre Kommune og Carsten Rasmussen har sendt nedenstående til en række borgere og grundejerforeninger i området:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et midlertidigt udvalg – Landsbyudvalget –, som skal understøtte udviklingen af vores landsbyer. Udvalget skal arbejde i perioden oktober 2019 – 2020, og det skal bestå af 8-10 borgere samt 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i form af Økonomiudvalget.

Du kan læse mere om udvalgets opgaver i kommissoriet for Landsbyudvalget, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2019. Kommissoriet bygger bl.a. på mere end 100 borgeres input på landsbydagen i Ejby den 27. januar 2019.

Er du interesseret i at deltage?

Vi håber, at mange har lyst til at deltage i udvalgets arbejde. Du kan involvere dig på to måder:

1 - Ved at blive medlem af Landsbyudvalget

2 - Ved at du og din landsby deltager i udviklingsarbejdet

Kommunalbestyrelsen beslutter den nærmere sammensætning af udvalget efter sommerferien.

Kom og hør mere den 22. august

Du kan høre mere om Landsbyudvalget og det forestående udviklingsarbejde på et informationsmøde den 22. august. Alle interesserede er meget velkomne til at deltage, og jeg håber at se mange!

Mødet holdes i Kr. Saaby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kr. Såby, kl. 19 – 20.30. Du tilmelder dig ved at sende en mail til: Landsbyudvalg@lejre.dk


Med venlig hilsen
Carsten Rasmussen
Borgmester


Baggrundsinformation

www.lejre.dk kan I læse mere om baggrunden for etableringen af landsbyudvalget i indlægget 'Lejre Kommune går nye veje i udviklingen af fremtidens landsbyer' hvor der også er link til:

- Kommissorium for landsbyudvalget
- Dagsordenssag til Kommunalbestyrelsen, maj 2019
- Opsamling fra landsbydag d. 27. januar 2019

søndag den 7. april 2019

TDC er gået i gang med nedlægge bredbånd i Gevninge ...

Per Holmgaard fra Lyndby By- og Bådelaug er blevet kontaktet af Lejre Kommune omkring bredbåndsproblematikken. TDC er gået igang med at etablere bredbånd i Gevninge og arbejder ud fra et ønske om en kontinuerlig arbejdsprocess for entreprenørerne som er hyret til opgaven - og så ligger Lyndby jo lige for som næste bølge.

Denne beslutning kræver imidlertid at vi som beboere bekræfter TDC i at der er et stærkt ønske om - langt om længe - at få etableret fibernet i området og det kan vi gøre ved at gå ind på deres hjemmeside på adressen:

https://fibertilmelding.tdcgroup.com/

og gøre følgende:


  • Indtast din adresse for at tjekke om du kan få fibernettilslutning
  • det kan du ikke men næste skridt på siden er tilbuddet om at registrere din adresse og email for at tilkendegive interesse


Jo flere som har registreret deres adresse hos TDC som interessenter jo større sandsynlighed er der for at de rent faktisk fortsætter udrulningen i vores område.

fredag den 8. marts 2019

Ubudne gæster i Lyndbyparken

I dag - fredag formiddag - arbejdede Stine Plæhn (Lyndbyparken 26) hjemmefra. Pludseligt ser hun en mørkklædt person luske rundt ude i deres have omkring deres hus. Hun lukkede Zoe (deres hund) ud hvilket fik personen til at tage benene på nakken.

Lidt senere opdager hun at en af skraldespandene tilhørende Lyndbyparken 28 var kørt ud og anbragt midt i indkørslen til nummer 28.

Begge oplevelser kunne desværre være tegn på, at der er nogen som er igang med at 'kortlægge' bebyggelsen med henblik på indbrud og det er derfor meget vigtigt at vi allesammen i den kommende tid er meget årvågne med hensyn til fremmede som udviser mystisk adfærd. Tag eventuelt helt åbenlyst billeder af biler og personer som ikke har ærinde i bebyggelsen og opsøg dem gerne og spørg til deres ærinde.

Lad os håbe at Zoe overbeviste dem om at finde et andet sted at begå indbrud og lad os allesammen passe ekstra godt på hinanden og hinandens ejendele i den kommende til.

tirsdag den 5. februar 2019