tirsdag den 10. april 2018

Grundejerforeningens kontingent

De af beboerne i Lyndbyparken, som ikke har modtaget et girokort med den halvårlige opkrævning af kontingentet til Grundejerforeningen, har ikke af skrivelsen kunne se hvad kontingentet er, så for god ordens skyld kan jeg oplyse at det samlede årlige kontingent til foreningen er kr. 2.500 fordelt på 2 halvårlige opkrævninger á kr. 1.250 med forfald den 30. april og den 30. oktober.