mandag den 28. august 2023

Ekstraordinær generalforsamling 18. september (Biodiversitet)

Bestyrelsen har sendt e-mail (omdelt til beboere, hvor foreningen ikke har en e-mail) med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor plan og aktiviteter vedrørende biodiversitet på Lyndbyparkens fællesarealer i resten af 2023 og i 2024 skal godkendes. 

Tidspunkt: mandag, 18. september 2023 kl 19:00
Sted: Legepladsen på Lyndbyparkens midterste fællesarealer

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest den 4. september 2023.

Link til ‘Plan for biodiversitet i Lyndbyparken’ daterer 26. august 2023.

Der skal også nedsætte et udvalg der skal koordinere og udvikle biodiversitet i Lyndbyparken - send e-mail til bestyrelsen hvis du/I er i interesseret i at være med i udvalget. 

Bestyrelsen/Biodiversitets-udvalget vil indkalde til arbejdsdag(e) i løbet af oktober/november for at etablere kvashegn og lave fuglekasser.

Bestyrelsen