onsdag den 9. juni 2021

Opdatering fra TDC Net på projekt fibernet

Tina (formanden) har, efter adskillige rykkere, endelig fået en opdateret tidsplan på færdiggørelse af projekt fibernet.

Ordene fra hestens egen mund lyder:

"Generelt er tidsplanerne forsinket med ca. ½ år grundet bl.a. COVID-19 og entreprenør udbud i TDC.

Efter at alle hoved kabler var etableret i slutningen af 2020, blev skydningen af den enkelte husstands forbindelse foretaget her i løbet foråret 2021 af Petri & Haugsted. Gravedelen inkl. reetablering forventes afsluttet før sommerferieperioden (juli måned). Næste skridt vil være Eltel’s teknikere som tager fat i den enkelte husstand og aftaler installation af selve fibernet boksen indenfor. Dette forventes igangsat i august 2021 og afsluttet pr. 31/12-2021. Herefter vil adgang til fibernet gennem eget privat abonnement blive muligt. Teknikdelen med tilslutning vil blive udført i mindre områder af gangen, hvilket betyder alle berørte i Lyndby vil få adgang løbende indenfor perioden fra august til slut december. TDC bemærker at nuværende tidsplan er en forventet afslutning i 2021 men endelig tilslutning af alle kan skride ind i 2022.

Her i juni er Petri & Haugsted gået i gang med at reetablere de områder hvor kabler er gravet ned og skudt ind (græsrabatter, udskæringer i asfalten, fliser med videre). De samler dette arbejde for hele Lyndby sammen og så kommer de rundt med deres gartnere og asfalt maskiner for at udføre arbejdet. Forventeligt vil dette også blive færdiggjort før sommerferieperioden 2021."

Vi vender tilbage med yderlige såfremt denne tidsplan ikke holder.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar