onsdag den 24. november 2021

Julearrangment i Lyndbyparken!


Kære naboer,

det er endnu engang blevet jul og det prægede i den grad sidste bestyrelsesmøde - faktisk i et sådan omfang, at vi inviterer alle beboere til at komme og få en hyggesnak over et glas glögg og et honninghjerte.

Vi mødes på legepladsen

mandag den 6, december kl. 19

- gå efter juletræet med alle lysene (som på bedste julemanér bliver leveret af julemanden i løbet af de nærmeste dage).

Vi håber at rigtigt mange får lyst til at dukke op og tage lidt forsmag på juletiden.


lørdag den 20. november 2021

Fibernet - nu tilgængeligt i Lyndbyparken


Det har taget en hel del tid men nu er det så endelig sket: fibernet-forbindelsen i Lyndbyparken er blevet åbnet og de beboere som har sagt ja tak til at få en forbindelse etableret kan nu finde en udbyder. Det er så nyt, at ikke alle udbydere har fået opdateret deres systemer men et par hurtige klik på yousee, Telia og norlys (tidligere Boxer) viste, at de har fået det glade budskab. Hiper og et par andre udbydere derimod er ikke så hurtige - men hold øje med jeres favoritudbyder, hvis de ikke allerede har fået opdateret deres hjemmeside så sker det snart.

onsdag den 9. juni 2021

Opdatering fra TDC Net på projekt fibernet

Tina (formanden) har, efter adskillige rykkere, endelig fået en opdateret tidsplan på færdiggørelse af projekt fibernet.

Ordene fra hestens egen mund lyder:

"Generelt er tidsplanerne forsinket med ca. ½ år grundet bl.a. COVID-19 og entreprenør udbud i TDC.

Efter at alle hoved kabler var etableret i slutningen af 2020, blev skydningen af den enkelte husstands forbindelse foretaget her i løbet foråret 2021 af Petri & Haugsted. Gravedelen inkl. reetablering forventes afsluttet før sommerferieperioden (juli måned). Næste skridt vil være Eltel’s teknikere som tager fat i den enkelte husstand og aftaler installation af selve fibernet boksen indenfor. Dette forventes igangsat i august 2021 og afsluttet pr. 31/12-2021. Herefter vil adgang til fibernet gennem eget privat abonnement blive muligt. Teknikdelen med tilslutning vil blive udført i mindre områder af gangen, hvilket betyder alle berørte i Lyndby vil få adgang løbende indenfor perioden fra august til slut december. TDC bemærker at nuværende tidsplan er en forventet afslutning i 2021 men endelig tilslutning af alle kan skride ind i 2022.

Her i juni er Petri & Haugsted gået i gang med at reetablere de områder hvor kabler er gravet ned og skudt ind (græsrabatter, udskæringer i asfalten, fliser med videre). De samler dette arbejde for hele Lyndby sammen og så kommer de rundt med deres gartnere og asfalt maskiner for at udføre arbejdet. Forventeligt vil dette også blive færdiggjort før sommerferieperioden 2021."

Vi vender tilbage med yderlige såfremt denne tidsplan ikke holder.


lørdag den 15. maj 2021

Klimauge i Lejre Kommune


Der er vist ingen der i tvivl om at klimaet har hårdt brug en hjælpende hånd eller to og Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har derfor besluttet at afholde Klimauge 2021 hvor vi alle har mulighed for at være både deltagere og arrangører - de skriver følgende:

"Klimaet har brug for vores fælles indsats – og for alle gode hænder og handlinger!

Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at hele kommunen i ugen fra den 11. til den 18. september går sammen om at afholde Klimauge 2021, hvor vi alle er deltagere – og arrangører.

Under Klimauge 2021 skal vi give hinanden inspiration til, hvordan vi hver især bidrager til den grønne omstilling, der skal til for, at vi sammen når målet om at blive CO2-neutral i 2050. Det er en målstreg, der lige nu ligger langt ude i fremtiden. Men det er også et mål, som vi alle spiller en rolle i at nå frem til.

Vi skal gøre noget overalt. I virksomheder, på markerne, i landsbyerne, og også i børnehaver, i skoler, på plejecentrene og i de sociale tilbud. Og hjemme hos os selv.

Heldigvis ved jeg, at der overalt i Lejre Kommune er masser af gode ideer til, hvordan hverdagen kan blive lidt grønnere. Måske kunne din landsby inviterer til klimafællesspisning? Eller det kan være, at du har nogle gode ideer,  råd om varmepumper eller en erhvervsvirksomhed som sælger klimavenlige produkter eller løsninger, f.eks.  elcykler? Eller måske har en smuk, klimavenlig have, du gerne vil vise frem for at inspirere andre til at øge biodiversiteten?

Kommunalbestyrelsen vil gerne have alle gode ideer i spil til Klimauge 2021. Derfor inviterer vi til et digitalt møde, hvor du kan høre mere om, hvordan du kan bidrage. På det digitale møde kan du også høre om, hvordan du kan søge støtte fra Landsbypuljen til at afholde et arrangement under Klimauge 2021.

Vi afholder to digitale møder: den 17. og den 31. maj, begge dage fra kl. 17-18.

Hvis du har spørgsmål til Klimauge 2021 eller til Lejre Kommunes Klimaplan, så tag kontakt til programleder Tina Unger på 24 67 47 80 / tiun@lejre.dk."

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til Tina Unger og får derefter et link til det digitale inspirationsmøde: tiun@lejre.dk.


onsdag den 3. marts 2021

Nyhedsbrev fra bestyrelsen


Den ordinære generalforsamling

Corona har som bekendt vendt op og ned på rigtigt mange ting i vores samfund - og det gælder desværre også vores muligheder for at mødes til årets ordinære generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skulle generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts men de seneste meldinger fra vores folkevalgte omkring restriktioner gør det klart, at det ikke er en mulighed. Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner og hvornår vi forventeligt kan se en yderligere åbning, som også vil give mulighed for at forsamle flere end 5 personer indendørs, har vi derfor besluttet at fastsætte datoen for generalforsamlingen i år til den 14. juni 2021 kl. 19.30 i håbet om at verden til den tid er blevet mere normal. I alle tilfælde med hensyn til at mødes. Når datoen kommer nærmere vil der blive indkaldt som vi plejer, i overensstemmelse med vores vedtægter, og vi vil selvfølgelig melde ud med hensyn til mødested. Såfremt det ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen til juni som vi håber, så tager vi stilling til og melder ud hvad der så skal ske.

I mellemtiden fremsender vi det, af revisionen, godkendte regnskab så I har mulighed for at se hvor foreningen står med hensyn til opsparing og udgifter for 2020 - eventuelle spørgsmål og kommentarer kan vi tage på generalforsamlingen i juni. Regnskabet kan ses her.

Fibernet-projektet

Hovedlinien til fibernettet er på plads og planen var, ifølge TDC Net, at den individuelle tilslutning til husstandene skulle påbegyndes den 8. januar. Det er som bekendt ikke sket og perioden med frost og sne har sandsynligvis heller ikke hjulpet. Imidlertid har de fleste af os modtaget et brev fra TDC Net med besked om at sætte et klistermærke på ydersiden af husmuren på det sted hvor den enkelte husstand ønsker stikket etableret. Såfremt nogen af jer ikke har modtaget dette brev og ønsker en fibernet-forbindelse etableret, er det supervigtigt at I tager kontakt til TDC Net omgående og forhører jer om hvorfor I ikke har modtaget nævnte brev og klistermærke. TDC Net kan kontaktes mandag til fredag kl. 8.30-15.30 på telefon 65 43 28 91.

Nabohjælp

Lyndbyparken er desværre ikke undtaget for diverse ubehageligheder som indbrud og hærværk - senest havde nogen patetiske individer fundet morskab i at punktere dæk hos en beboer. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden lancerede for et par år siden app'en 'Nabohjælp' som er en god måde at forbinde beboere i et område via smartmobiltelefoner - hvis man er udsat for for eksempel indbrud eller lignende kan man hurtigt advare alle ens naboer.

Opfordringen til at tilmelde jer netværket er hermed givet videre, det er ganske gratis og I kan læse mere på deres hjemmeside som I finder her:  Nabohjælp

Webinar 'Landsbytimen' fra Lejre Kommune

Lejre Kommune har lanceret et koncept omkring udvikling og styrkelse af landbyfællesskabet og hvordan man kan bidrage til den grønne omstilling. Konceptet kalder de 'Landsbytimen' og er en række webinarer med forskellige foredragsholdere.

Nedenstående link fører dig til en side på Lejre Kommune's hjemmeside hvor man kan læse mere om tilbuddet og hvor man også kan se hvornår og hvordan man deltager.

Webinar 'Landsbytimen'