tirsdag den 24. november 2020

Status på Projekt Fibernet


Som mange af jer nok har opdaget er der rykket entreprenørmaskiner og mænd i farverigt tøj ind i vores bebyggelse - det er naturligvis Projekt Fibernet der, langt om længe, er skudt igang. Ifølge den oprindelige plan så skulle vi have været tilsluttede i september men der kom en mindre detalje i vejen: Covid-19. Nu er der imidlertid kommet skred i projektet og Tina har været i kontakt med både kommunen og entreprenørfirmaet, som forestår arbejdet (Petri & Haugsted A/S) og fået de foreløbige detaljer:

Det arbejde, som netop er påbegyndt handler om etablering af hovedledningen og det arbejde forventes afsluttet omkring 8. januar 2021 - først herefter vil den egentlige tilslutning af husstandene begynde.

Som udgangspunkt nedgraves ledningen i græsrabatten i højre side af stikvejene (set når man kommer fra Hornsherredvej)  både ved de lige og de ulige numre. Man forsøger i videst muligt omfang at undgå at grave i asfalten men ved parkeringspladserne er der desværre ikke plads i rabatten så her bliver ledningen nedgravet i en rende i venstre side af vejen ca. 50 cm fra kanten så denne ikke ødelægges.

Derudover graves en rende langs stien der forbinder de lige og ulige numre.

Når lyslederkablet skal krydse en vej benytter entreprenøren sig af en teknik, hvor de ‘skyder’ ledningen under vejen - igen for at undgå skader på asfalten i videst muligt omfang.

De sikrer, at der ikke er huller i vej/rabatter over Jul og Nytår.

De opståede render i rabatterne dækkes med jord så snart gravning er overstået og render i asfalten dækkes i første omgang med grov asfalt. Herefter skal render og rabatter have tid til at sætte sig og til foråret 2021 kommer entreprenøren igen og fræser renderne og etablerer nyt kørelag. Græsrabatterne bliver på det tidspunkt ligeledes genetablerede. Et tilsvarende arbejde er allerede udført på villavejene i Gevninge og resultatet er ganske nydeligt.

Klik på dette link for at se installationsoversigt som viser hvor der er planlagt nedgravning.

Der er fra Lejre Kommunes side aftalt følgende vilkår for arbejdets udførelse:

Der må arbejdes i tidsrummet 7.00-18.00 mandag til fredag. Det er kun tilladt at anvende særligt støjende eller vibrerende maskiner i tidsrummet 8.00-16.00 mandag til fredag. Desuden skal alt genetableres til minimum samme standard som før opgravning - dette gælder veje, rabatter, vejbump og andre anlæg.

Arbejdsfolkene på opgaven vil kontakte berørte beboere hvis gravearbejdet på tidspunkter forhindrer adgang til egen indkørsel - enten ved personlig henvendelse eller ved at lægge sedler i postkassen det er derfor vigtigt at tjekke postkasserne dagligt i øjeblikket så I ikke bliver fanget i egen indkørsel uden mulighed for at komme ud med en bil.

Bestyrelsen har kontakt til både kommune og entreprenør så hvis I måtte have spørgsmål så send dem gerne til os - så finder vi svar og sikrer at alle i bebyggelsen holdes informeret.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar