mandag den 29. juni 2020

Vil du give en hjælpende hånd til hundeluftere i Lyndbyparken?

En del beboere i Lyndbyparken har oplevet at hundeluftere ikke kan finde ud af at tage deres fyldte hundposer med hjem når de er ude at lufte Fido - de ender op i rabatter og andre steder hvor beboerne efterfølgende må rydde op efter dem.

I et forsøg på at stoppe denne adfærd er det blevet foreslået at invitere hundeluftere til at smide deres poser i de skraldespande som måtte befinde sig i synlig afstand fra vejen i Lyndbyparken. Dette kan gøres ved at anbringe det viste klistermærke på jeres skraldespand til restaffald.

Såfremt du/I måtte være interesserede i at tilbyde denne 'service' til hundelufterne, kan I tage kontakt til grundejerforeningens kasserer som kan være behjælpelig med indkøb af klistermærke - eller I kan selv bestille et her hos Hold Danmark Rent.

Fibernet

Ad kringlede omveje er det lykkedes bestyrelsen at få en slags opdatering på fibernet-projektet. Som de fleste nok har gættet nu, er den oprindelige udmeldte tidsplan blevet skudt en del i sænk - den konkrete årsag kendes ikke men et kvalificeret bud vil være Covid-19 situationen. Den længe ventede tilmeldingsmail fra TDC Net er udeblevet fra vores indbakker og de er lidt langmodige med hensyn til en opdateret tidsplan. Så ingen grund til at gennemtrawle spam-folderen efter en overset email fra TDC.

Så snart bestyrelsen hører nyt skal vi nok give lyd.

Trafikken gennem Lyndby

Vi kan sikkert alle hurtigt enes om, at trafikmængden på Hornsherredvej ikke er en fornøjelse. Og den hastighed nogle trafikanter kører igennem Lyndby med vil helt sikkert imponerer Kevin Magnussen.

Talrige klager til Lejre Kommune gennem årene har nu langt om længe båret en form for frugt - i hvert fald er der blevet afsat et pænt beløb på 2020 budgettet til øget trafiksikkerhed gennem Lyndby. 

Der ligger helt konkret 3 ting på bordet pt:

  • Etablering af signalanlæg i krydset Hornsherredvej/Lyndbygade Nord
  • Etablering af udkørsel forbudt fra Lyndbygade Syd til Hornsherredvej
  • Etablering af midterheller på Hornsherredvej gennem Lyndby

Alle 3 punkter er blevet anbefalet af afdelingen for Teknik og Miljø i Lejre Kommune men endnu ikke vedtaget - vi krydser fingre for at det vil ske. Under alle omstændigheder har grundejerforeningerne i Lyndby mulighed for at give deres mening, og eventuelt bifald, til kende på et møde den 8. juli hvor bestyrelsen møder talstærkt og stålsat frem.

Vi skal nok holde jer orienteret om udfaldet.

Larm fra beboeres maskinpark

Med de skiftende nedbør og solskinstimer, eksploderer væksten af hække og græsplæner og det får de fleste af os til at gribe til maskinparken i redskabsskuret. Imidlertid indbyder de lange lyse aftener også til hyggestunder på terrassen - og disse to fritidsbeskæftigelser kan hurtigt kolliderer.

I grundejerforeningens ordensreglement har vi forsøgt at tage højde for dette dilemma og sikrer, at vi alle kan nyde sommeren uden tænders gnidsel - der står under punkt 7:

“Al brug af støjende maskiner er ikke tilladt på hverdage før kl. 7 og efter kl. 19.30. I weekender samt helligdage gælder forbuddet før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
Eksempler på støjende redskaber: Vinkelsliber, motorplæneklipper, motorsav.
Ved arbejde ud over de nævnte tidsrum aftales det på forhånd med naboerne.”

Bestyrelsen henstiller til at vi allesammen tager de fornødne hensyn til hinanden.

Parkering i Lyndbyparken

Vejene i Lyndbyparken er temmelig smalle og fortovene nærmest ikke-eksisterende. Når gæster og håndværkere i området vælger at parkere deres biler langs vejene ud for de matrikler de besøger, er det ikke alene til gene for de beboere som skal forsøge at manøvrere sig forbi de parkerede biler. Ofte efterlader parkeringerne så lidt plads at eksempelvis større udrykningskøretøjer ikke vil kunne passere - og vi behøver næppe udmale hvad det kan få af konsekvenser hvis en beboers hus står i lys lue. Eller en ambulance skal forbi.

Vores ordensreglement er ret klar på det område - punkt 6 siger:

“Parkering på stam-, bolig- og adgangsveje samt kørsel og parkering på græsrabatter er ikke tilladt.”

Bestyrelsen henstiller til, at beboere beder deres gæster og håndværkere om at benytte sig af de to fællesparkeringsområder såfremt egen indkørsel ikke er nok.