tirsdag den 24. november 2020

Status på Projekt Fibernet


Som mange af jer nok har opdaget er der rykket entreprenørmaskiner og mænd i farverigt tøj ind i vores bebyggelse - det er naturligvis Projekt Fibernet der, langt om længe, er skudt igang. Ifølge den oprindelige plan så skulle vi have været tilsluttede i september men der kom en mindre detalje i vejen: Covid-19. Nu er der imidlertid kommet skred i projektet og Tina har været i kontakt med både kommunen og entreprenørfirmaet, som forestår arbejdet (Petri & Haugsted A/S) og fået de foreløbige detaljer:

Det arbejde, som netop er påbegyndt handler om etablering af hovedledningen og det arbejde forventes afsluttet omkring 8. januar 2021 - først herefter vil den egentlige tilslutning af husstandene begynde.

Som udgangspunkt nedgraves ledningen i græsrabatten i højre side af stikvejene (set når man kommer fra Hornsherredvej)  både ved de lige og de ulige numre. Man forsøger i videst muligt omfang at undgå at grave i asfalten men ved parkeringspladserne er der desværre ikke plads i rabatten så her bliver ledningen nedgravet i en rende i venstre side af vejen ca. 50 cm fra kanten så denne ikke ødelægges.

Derudover graves en rende langs stien der forbinder de lige og ulige numre.

Når lyslederkablet skal krydse en vej benytter entreprenøren sig af en teknik, hvor de ‘skyder’ ledningen under vejen - igen for at undgå skader på asfalten i videst muligt omfang.

De sikrer, at der ikke er huller i vej/rabatter over Jul og Nytår.

De opståede render i rabatterne dækkes med jord så snart gravning er overstået og render i asfalten dækkes i første omgang med grov asfalt. Herefter skal render og rabatter have tid til at sætte sig og til foråret 2021 kommer entreprenøren igen og fræser renderne og etablerer nyt kørelag. Græsrabatterne bliver på det tidspunkt ligeledes genetablerede. Et tilsvarende arbejde er allerede udført på villavejene i Gevninge og resultatet er ganske nydeligt.

Klik på dette link for at se installationsoversigt som viser hvor der er planlagt nedgravning.

Der er fra Lejre Kommunes side aftalt følgende vilkår for arbejdets udførelse:

Der må arbejdes i tidsrummet 7.00-18.00 mandag til fredag. Det er kun tilladt at anvende særligt støjende eller vibrerende maskiner i tidsrummet 8.00-16.00 mandag til fredag. Desuden skal alt genetableres til minimum samme standard som før opgravning - dette gælder veje, rabatter, vejbump og andre anlæg.

Arbejdsfolkene på opgaven vil kontakte berørte beboere hvis gravearbejdet på tidspunkter forhindrer adgang til egen indkørsel - enten ved personlig henvendelse eller ved at lægge sedler i postkassen det er derfor vigtigt at tjekke postkasserne dagligt i øjeblikket så I ikke bliver fanget i egen indkørsel uden mulighed for at komme ud med en bil.

Bestyrelsen har kontakt til både kommune og entreprenør så hvis I måtte have spørgsmål så send dem gerne til os - så finder vi svar og sikrer at alle i bebyggelsen holdes informeret.

onsdag den 16. september 2020

Kom og mød Lejres borgmester i Lyndby - sådan helt personligt

 

Lejre Kommunie giver nu alle beboerne i Lyndby og omegn mulighed for et personligt møde med borgmester Carsten Rasmussen.

Torsdag den 24. september flytter borgmester Carsten Rasmussen sit kontor til Lyndby. Du kan møde ham i "Vores Sted"-vognen ved Gadekæret mellem kl. 14 og 18.

Fra kl. 16-18 er der åbent kontor og i dette tidsrum kan du bare lægge vejen forbi. Hvis du ønsker et mere formelt møde, kan du booke det i tidsrummet mellem kl. 14 og 16. Skriv til carr@lejre.dk for at booke et møde.

Formålet med besøget er at komme endnu tættere på livet i landsbyerne og alt det, der optager den enkelte borger i Lejre Kommune. Ordet er frit, alle emner kan tages op, og alle er velkomne – uanset om man bor i Lyndby eller et andet sted i kommunen.

For os beboere i Lyndby er det en god mulighed for at synliggøre forskellige igangværende projekter for borgmesteren - for eksempel:

  • Fartdæmpning på Hornsherredvej
  • Oprensning af gadekær
  • Landsbyhus (Medborgerhus)
  • Modernisering af Havnen
  • Flytning af mindesten
  • Kloakprojektet
  • Nye boliger

Så hvis du har noget du brænder for at komme af med til kommunens øverste myndighed så er her chancen :-)

tirsdag den 8. september 2020

Klippedag i Lyndbyparken

 

Legepladsen før 27. september
... og nej, vi kan berolige med at det ikke er fordi bestyrelsen mener, at beboerene trænger til en opfriskning af sensommerfrisuren. Det handler om bevoksningen på området ved legepladsen, som på rekordtid har vokset sig både højt og voldsomt igen trods forårets kraftige trimning.

For at spare en ekstra udgift for grundejerforeningen, har vi fået den idé at invitere alle som har tid, lyst og mulighed for at bruge et par timer søndag den 27. september fra kl. 10 til at få sat lidt skik på bedene. I skal blot medbringe jeres eget klippe/beskæreværktøj.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at mødes og få en sludder mens grensaksene klipper løs.

lørdag den 4. juli 2020

Tilslutning til TDC Net fibernet

De af jer, der har tømt jeres postkasser de seneste dage har forhåbentligt fundet et brev fra TDC Net som opfordrer jer til at tilmelde jer fibernet-projektet i Lyndby.

Oprindeligt skulle de af os, der allerede havde tilkendegivet vores interesse på TDC's hjemmeside, have modtaget en email hvor den endelige tilmelding skulle finde sted - det er nu ændret til at alle får et brev.

Usikkerhedsmomentet her er, at såfremt I har 'Reklamer Nej Tak' på postkassen, har I muligvis ikke modtaget brevet - i så fald, og hvis I ønsker tilmelding til projektet, kan I kontakte TDCNet på telefon 7015 3525 eller anvende dette link til tilmelding:


Efter tilmelding modtager du/I en email med bekræftelse på tilmeldingen - hvis ikke så kontakt TDCNet på førnævnte nummer. Dem som ikke tilmelder sig inden 9. august kan ganske vist gøre det efterfølgende, men så koster etableringen af fibernet til adressen penge - ved tilmelding nu er det gratis.

mandag den 29. juni 2020

Vil du give en hjælpende hånd til hundeluftere i Lyndbyparken?

En del beboere i Lyndbyparken har oplevet at hundeluftere ikke kan finde ud af at tage deres fyldte hundposer med hjem når de er ude at lufte Fido - de ender op i rabatter og andre steder hvor beboerne efterfølgende må rydde op efter dem.

I et forsøg på at stoppe denne adfærd er det blevet foreslået at invitere hundeluftere til at smide deres poser i de skraldespande som måtte befinde sig i synlig afstand fra vejen i Lyndbyparken. Dette kan gøres ved at anbringe det viste klistermærke på jeres skraldespand til restaffald.

Såfremt du/I måtte være interesserede i at tilbyde denne 'service' til hundelufterne, kan I tage kontakt til grundejerforeningens kasserer som kan være behjælpelig med indkøb af klistermærke - eller I kan selv bestille et her hos Hold Danmark Rent.

Fibernet

Ad kringlede omveje er det lykkedes bestyrelsen at få en slags opdatering på fibernet-projektet. Som de fleste nok har gættet nu, er den oprindelige udmeldte tidsplan blevet skudt en del i sænk - den konkrete årsag kendes ikke men et kvalificeret bud vil være Covid-19 situationen. Den længe ventede tilmeldingsmail fra TDC Net er udeblevet fra vores indbakker og de er lidt langmodige med hensyn til en opdateret tidsplan. Så ingen grund til at gennemtrawle spam-folderen efter en overset email fra TDC.

Så snart bestyrelsen hører nyt skal vi nok give lyd.

Trafikken gennem Lyndby

Vi kan sikkert alle hurtigt enes om, at trafikmængden på Hornsherredvej ikke er en fornøjelse. Og den hastighed nogle trafikanter kører igennem Lyndby med vil helt sikkert imponerer Kevin Magnussen.

Talrige klager til Lejre Kommune gennem årene har nu langt om længe båret en form for frugt - i hvert fald er der blevet afsat et pænt beløb på 2020 budgettet til øget trafiksikkerhed gennem Lyndby. 

Der ligger helt konkret 3 ting på bordet pt:

  • Etablering af signalanlæg i krydset Hornsherredvej/Lyndbygade Nord
  • Etablering af udkørsel forbudt fra Lyndbygade Syd til Hornsherredvej
  • Etablering af midterheller på Hornsherredvej gennem Lyndby

Alle 3 punkter er blevet anbefalet af afdelingen for Teknik og Miljø i Lejre Kommune men endnu ikke vedtaget - vi krydser fingre for at det vil ske. Under alle omstændigheder har grundejerforeningerne i Lyndby mulighed for at give deres mening, og eventuelt bifald, til kende på et møde den 8. juli hvor bestyrelsen møder talstærkt og stålsat frem.

Vi skal nok holde jer orienteret om udfaldet.

Larm fra beboeres maskinpark

Med de skiftende nedbør og solskinstimer, eksploderer væksten af hække og græsplæner og det får de fleste af os til at gribe til maskinparken i redskabsskuret. Imidlertid indbyder de lange lyse aftener også til hyggestunder på terrassen - og disse to fritidsbeskæftigelser kan hurtigt kolliderer.

I grundejerforeningens ordensreglement har vi forsøgt at tage højde for dette dilemma og sikrer, at vi alle kan nyde sommeren uden tænders gnidsel - der står under punkt 7:

“Al brug af støjende maskiner er ikke tilladt på hverdage før kl. 7 og efter kl. 19.30. I weekender samt helligdage gælder forbuddet før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
Eksempler på støjende redskaber: Vinkelsliber, motorplæneklipper, motorsav.
Ved arbejde ud over de nævnte tidsrum aftales det på forhånd med naboerne.”

Bestyrelsen henstiller til at vi allesammen tager de fornødne hensyn til hinanden.

Parkering i Lyndbyparken

Vejene i Lyndbyparken er temmelig smalle og fortovene nærmest ikke-eksisterende. Når gæster og håndværkere i området vælger at parkere deres biler langs vejene ud for de matrikler de besøger, er det ikke alene til gene for de beboere som skal forsøge at manøvrere sig forbi de parkerede biler. Ofte efterlader parkeringerne så lidt plads at eksempelvis større udrykningskøretøjer ikke vil kunne passere - og vi behøver næppe udmale hvad det kan få af konsekvenser hvis en beboers hus står i lys lue. Eller en ambulance skal forbi.

Vores ordensreglement er ret klar på det område - punkt 6 siger:

“Parkering på stam-, bolig- og adgangsveje samt kørsel og parkering på græsrabatter er ikke tilladt.”

Bestyrelsen henstiller til, at beboere beder deres gæster og håndværkere om at benytte sig af de to fællesparkeringsområder såfremt egen indkørsel ikke er nok.

mandag den 27. april 2020

Opdatering omkring etablering af fibernet i Lyndbyparken

Fra Per Holmgaard, By- og Bådelauget, har vi modtaget nedenstående opdatering omkring etablering af fibernet i Lyndbyparken:

"Arbejdsgruppen har modtaget følgende opdaterede plan:
20. maj er der gravestart. Det slutter efter planen i september. Bemærk, at gravning ikke fylder hele området i hele perioden, og den enkelte vej oftest kun er ramt i op til fire uger.
På mødet sagde TDC, at der ville blive åbnet for tilmelding primo april, men der er lavet om på processen af praktiske hensyn, så der åbnes således først i juni. Dette har dog ingen indflydelse på produktionsplanen.

I løbet af august vil hver tilmeldte beboer blive kontaktet for at aftale indvendig opsætning af fiberstik. Det hele er planmæssigt færdigt 1. november, hvor eventuelt bestilte TV- og bredbåndsprodukter kan aktiveres."

Kilde: https://www.lyndby.com/fibernet/

søndag den 29. marts 2020

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

Onsdag den 11. marts 2020 mødtes interesserede beboere fra Lyndbyparken til foreningens årlige ordinære generalforsamling. Midt i Corona-krisen var omstændighederne alt andet end ordinære men under behørig overholdelse af samtlige sikkerhedsanbefalinger lykkedes det os alligevel at få en rigtig hyggelig aften og referat samt godkendt regnskab/budget ligger nu tilgængeligt under 'Vedtægter, referater og ordensreglement'.

søndag den 8. marts 2020

Fibernet kommer nu til Lyndby

Én ting er vigtig for den enkelte husstand som ønsker fibernet indlagt:

Vær sikker på at I har tilkendegivet interesse for tilslutning på https://tdcnet.dk/fiber

En tilmedling her sikrer at I indgår i den information og formelle tilmelding som forventes at starte i april.

Hvad sker og hvornår?
Tirsdag den 3. marts deltog repræsentanter fra bestyrelsen i informationsmøde om blandt andet fibernet i Lyndby. Det har været længe undervejs men en ihærdig indsats fra By- og Bådelauget, for at få beboerne til at melde deres interesse for projektet på TDC Net's hjemmeside, har betydet at der nu langt om længe sker noget - TDC havde aldrig tidligere oplevet at så mange havde tilmeldt sig så hurtigt og allerede i november '19 havde antallet af interesserede passeret den magiske grænse på 85% af områdets beboere og projektet blev skudt i gang i TDC's planlægningsafdeling.

En repræsentant fra TDC Net informerede om en forventet tidsplan, priser og hvad vi som beboere skal være opmærksomme på.

Tidsplan:
Nedenfor ses en tidsplan, som illustrerer hvornår hvad sker (klik for stor version):


VIGTIGT!!
Der er et par ting som er vigtige at være opmærksom på:

I tilmeldingsperioden, som forventes at starte i april, vil alle beboere som har tilkendegivet interesse via TDC NET's hjemmeside modtage en email med et link som man skal klikke på for at foretage en formel tilmelding. Hvis man ikke foretager denne endelige tilmelding, vil forbindelsen ikke blive ført ind i huset når projektet kører. For at fange så mange beboere som muligt vil TDC Net i perioden udsende en husstandsomdelt skrivelse, rettet mod de beboerer som ikke har tilmeldt sig på hjemmesiden. Skrivelsen vil beskrive tilmeldingsproceduren - men hvis man har 'Reklamer nej tak' på sin postkasse vil man ikke modtage denne skrivelse.

Derfor: hvis du er interesserede i at få indlagt fibernet i jeres hus, så klik dig ind på linket https://tdcnet.dk/fiber og registrér jeres interesse - og hold derefter øje med emailen fra TDC Net omkring den formelle tilmelding. Og hold også øje med, at den ikke ender i dit spam-filter.

Besøg fra TDC Net's entreprenør
Alle beboere, som i tilmeldingsperioden har tilmeldt sig projektet, vil i løbet af maj/juni måned blive kontaktet af TDC Net's entreprenør på projektet, som har brug for at besigtige hver enkelt matrikel for at detaljeplanlægge nedgravning og installation af fibernetforbindelsen. Besøget vil både handle om hvor nedgravningen udendørs skal foretages men også om hvor i boligen den enkelt beboer ønsker forbindelsen opsat.

Eventuelle skader på belægning, græs etc. i de enkelte husstande vil blive reetableret efter end installation som en del af projektet.

Vi blive løbende informeret om de enkelte faser.

Hvad koster det?
Der er sket meget på området - ikke mindst er antallet af konkurrenter steget - og det har arbejdet for os brugere. Etablering og installering er ganske gratis såfremt man er tilmeldt etableringsprojektet - den eneste omkostning den enkelte husstand får vil være til den udbyder af TV pakker og bredbåndsforbindele som den enkelte husstand vælger. Og der er jo efterhånden nok at vælge imellem.

For god ordens skyld vedhæftes den præsentation som TDC Net gav på tirsdagens informationsmøde.

søndag den 1. marts 2020

Ordinær Generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening

Det er endnu engang blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening.

I år afholdes den onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.30 i Institutionen Fjordly, Lyndbygade 20.

Vi håber at rigtigt mange af jer vil have mulighed for at møde op og bestyrelsen glæder sig derfor til at se jer.

Du kan læse indkaldelsen til generalforsamlingen her
Og det godkendte regnskab kan du se her

søndag den 16. februar 2020

Hegnsloven - hvad er din ret og hvad er din pligt?

Vi har heldigvis meget sjældent nabostridigheder i Lyndbyparken men det er desværre ikke tilfældet andre steder - og oftest handler stridighederne om hvad der foregår i skellet mellem to matrikler. Hvor høj må hækken være? Må jeg opføre en 4 meter høj mur med skydeskår og pigtråd mod naboen? Spørgsmålene og stridspunkterne kan være mange - men hvad siger loven? Din Bolighandel har udarbejdet en letforståelig guide gennem hegnsloven - og du finder den her:

Hegnsloven (InfoGrafik)