onsdag den 31. oktober 2018

Grundejerforeningens indsigelse mod etableringen af byggepladsen på Hornsherredvej

Lejre kommune har allerede modtaget en del indsigelser og kommentarer til planerne om at etablere en midlertid byggeplads på Hornsherredvejen i forbindelse med den kloakseparering, der skal gennemføres i store dele af Lyndby i løbet af 2019.

Som nævnt i tidligere skrivelser og på foreningens blog har Lejre kommune og Fors A/S lejet et stykke landbrugsjord som grænser op til vores stamvej og de påtænker at etablere til- og frakørsel via Lyndbyparkens udkørselsvej.

Grundejerforeningen har netop fremsendt skrivelsen som kan læses her omkring planerne og vi håber naturligvis at denne samt øvrige indsigelser vil påvirke beslutningen således at man enten 1) finder et andet sted til etableringen af byggepladsen, 2) etablere udkørsel direkte til Hornsherredvej eller - såfremt man fastholder at anvende vores stamvej - 3) skriftligt tilkendegiver at ALLE skader og gener som måtte opstå i forbindelse med arbejdet vil blive kompenseret og afholdt af Lejre Kommune / Fors A/S.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar