søndag den 26. august 2018

Etablering af byggeplads ved Lyndbyparken

Nogle af jer har måske set, at der har været en del aktivitet på marken til venstre for indkørslen til Lyndbyparken. Det handler om etableringen af en byggeplads i forbindelse med separatkloakeringen af en del af Lyndby - primært den del som ligger på den østlige side af Hornsherredvej.

Det er Fors A/S som skal forestå dette arbejde og Lejre Kommune har indgået en aftale med landmanden som ejer marken om at leje ca. 6.000 m2 af hans jord syd for Lyndbyparken og anvende dette område som byggeplads mens arbejdet pågår.

Trafik til og fra byggepladsen vil foregå via vores stikvej og eventuelle skader som måtte opstå i forbindelse med den øgede trafik bliver udbedret af kommunen, hvorfor der er blevet lavet fotodokumentation af vejens tilstand af både kommunen og af os som vi kan konsultere når arbejdet er overstået.

Vi krydser fingre for at projektet ikke giver for store trafikale gener for os - grundejerforeningen er ikke blevet ikke kontaktet af hverken Fors A/S eller Lejre Kommune før aftalen var indgået og gravemaskinen havde taget de første spadestik.

Alternativet til at anvende vores stikvej havde åbenbart været, at der blev etableret en midlertidig vej parallelt med vores og det ville angiveligt have medført endnu større gener for alle parter end den valgte løsning.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar