tirsdag den 15. maj 2018

Ekstraordinær generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening

På den ordinære generalforsamling den 22. marts, var der bred enighed om at gennemføre det såkaldte forskønnelsesprojekt i Lyndbyparken - der var imidlertid et par åbne punkter som vi har behov for jeres mening - og ikke mindst stemme - omkring. Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling:

Mandag den 4. juni kl. 19.30

Vi mødes på den fælles parkeringsplads ved de lige numre.

I kan se mødeindkaldelsen ved at klikke på dette link og tilbuddet fra Hjertebjerggård som omtales kan findes ved at klikke på dette link.

Vi håber at rigtigt mange af jer må have tid og lyst til at komme og give jeres besyv med.

Vel mødt.