lørdag den 10. marts 2018

Ordinær Generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening

Et år er gået og det er endnu engang blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening.

I år afholdes den torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Institutionen Fjordly, Lyndbygade 20.

Denne gang har vi et større forskønnelsesprojekt af bebyggelsen på programmet og vi håber derfor at rigtig mange af jer vil have mulighed for at møde op og give jeres besyv med.

Indkaldelsen - indeholdende det reviderede regnskab samt diverse tilbud på forskønnelses-/vedligeholdelsesprojektet kan læses her.

Som sagt håber vi at rigtigt mange af jer vil have mulighed for at møde op og bestyrelsen glæder sig derfor til at se jer.

OBS - pga. af salget af det tidligere Lyndbyp Rådhus afholdes generalforsamlingen i år i Daginstitutionen Fjordly, Lyndbygade 20. Vi siger naturligvis mange tak til institutionen for at stille lokaler til rådighed.