onsdag den 5. juli 2017

Trafiksikkerheds- og Stiplan 2017 fra Lejre Kommune

Nogen af jer har måske set, at Lejre Kommunes Trafiksikkerheds- og Stiplan 2017 ligger klar på deres hjemmeside - vi er først blevet gjort opmærksomme på det nu og fristen for at indsende høringssvar er faktisk i dag - den 5. juli.

Per Holmgaard fra By- og Bådelauget har gennemgået planen og noteret sig at:

"Der er i planen taget godt hensyn til de vanskellige og farlige forhold på Hornsherredvej, og der er 5 konkrete forslag til forbedringer i vores ende af vejen, rækkende fra ændrede indkørsels forhold ved Spar købmanden, via rumleriller, byport, hastighedsvisere til justering af skiltning og beplantning."

Imidlertid er der ikke forslag til hvordan vi kan få farten - og dermed noget af trafikstøjen - ned gennem Lyndby så han har forberedt et høringssvar om netop denne problematik.

Læs mere om de to planer på kommunens hjemmeside her (begge planer er tilgængeligt i øverste højre hjørne på siden).

Og som sagt er høringsfristen i dag så hvis nogen har indvendinger eller kommentarer til kommunen skal de være afsendt inden midnat i dag.