mandag den 7. august 2017

VARMEPUMPE ELLER IKKE VARMPEPUMPE

Går du/I og overvejer om en varmepumpeløsning er noget for jer, er hjemmesiden varmepumpefakta.dk et bud på et sted hvor man kan blive lidt klogere på denne mulighed.

Hjemmesiden er en guide til boligejere og andre interesserede i varmepumper. På siden kan man finde information af både teknisk og økonomisk karakter omkring investering og drift af varmepumper - primært for private husstande.

Formålet er at få alm. borgere og husejere bedre klædt på til at tage en beslutning om indkøb og etablering af et varmepumpeanlæg, samt skabe en lettere kontakt mellem købere og leverandører af varmepumper.

Siden er privat finansieret og findes her: www.varmepumpefakta.dk

onsdag den 5. juli 2017

Trafiksikkerheds- og Stiplan 2017 fra Lejre Kommune

Nogen af jer har måske set, at Lejre Kommunes Trafiksikkerheds- og Stiplan 2017 ligger klar på deres hjemmeside - vi er først blevet gjort opmærksomme på det nu og fristen for at indsende høringssvar er faktisk i dag - den 5. juli.

Per Holmgaard fra By- og Bådelauget har gennemgået planen og noteret sig at:

"Der er i planen taget godt hensyn til de vanskellige og farlige forhold på Hornsherredvej, og der er 5 konkrete forslag til forbedringer i vores ende af vejen, rækkende fra ændrede indkørsels forhold ved Spar købmanden, via rumleriller, byport, hastighedsvisere til justering af skiltning og beplantning."

Imidlertid er der ikke forslag til hvordan vi kan få farten - og dermed noget af trafikstøjen - ned gennem Lyndby så han har forberedt et høringssvar om netop denne problematik.

Læs mere om de to planer på kommunens hjemmeside her (begge planer er tilgængeligt i øverste højre hjørne på siden).

Og som sagt er høringsfristen i dag så hvis nogen har indvendinger eller kommentarer til kommunen skal de være afsendt inden midnat i dag.

lørdag den 27. maj 2017

En venlig henstilling fra bestyrelsen ...

Endelig blev det vejr til at komme udendørs igen og forude kan vi se frem til adskillige måneder med - forhåbentligt - godt dansk sommervejr.
Den øgede udendørsaktivitet sætter naturligvis fokus på hvordan der i bund og grund ser ud i bebyggelsen - og hvordan der kommer til at se ud. Og det er her henstillingen kommer ind i billedet: når man færdes i Lyndbyparken og, af den ene eller anden grund, pludseligt har affald som f.eks. cigaretskodder, slikpapir, fyldte hundeposer o.l. mellem hænderne så tag det venligst med hjem og smid det i egen skraldespand!!
Hvis man lever i den vildfarelse, at den slags affald "nok bare forsvinder af sig selv" tager man grundigt fejl.
'Dansk Naturfredningsforening' har lavet en oversigt over hvor lang tid det tager for forskellige typer affald at bliver nedbrudt i naturen - og det er deprimerende læsning:

Ispapir 2 år
Cigaretskod 4 år
Flaskekapsler ca. 100 år
Plastikposer 400 år
Plastikflasker 500 år
Glasflasker 4.000 - 1.000.000 år

søndag den 16. april 2017

Generalforsamlingen den 13. marts 2017

Generalforsamling i Lyndbyparkens grundejerforening blev afholdt den 13. marts 2017 uden tumult eller optøjer af nogen art - og det kan vi jo godt være stolte af i en tid med atomprøvesprængninger og andre fortrædeligheder.

Det var rigtigt hyggeligt og der var et pænt stort fremmøde hvilket bestyrelsen gerne vil takke for.

De konkrete resultater af generalforsamlingen kan ses under 'Dokumenter'.

lørdag den 4. marts 2017

Gratis træflies til afhentning for beboerne i Lyndbyparken

I forbindelse med en del nødvendig fældning og trimning af bevoksningen rundt omkring i Lyndbyparken er der blevet produceret en del træflies og det ligger nu til gratis afhentning for beboerne på den gamle antenneplads på fællesarealet bagved nummer 3.

God arbejdslyst :-)

mandag den 6. februar 2017

Underjordiske gæster i Lyndbyparken

... det lyder muligvis som noget fra en science fiction film men det er langtfra så avanceret. Den forholdsmæssige milde vinter har betydet, at muldvarpene har fundet lejlighed til at afsøge bebyggelsen for egnede steder til at indrette sig. Dette initiativ, falder ikke nødvendigvis i god jord hos de beboere, som pludseligt finder små mini-vulkaner i deres bede og plæner.

For et par uger siden havde en vi en skadedyrsbekæmper på besøg, som udsatte fælder på fællesarealet omkring nummer 1 og 3, og vi håber det har løst problemet men hvis ikke kan vi varmt anbefale, de af jer som har oplevet besøg på jeres matrikler, at anskaffe en eller flere såkaldte muldvarpeskræmmere. De findes i forskellige varianter med og uden solceller og flere beboere i Lyndbyparken, som har afprøvet disse tingester, kan bevidne at de rent faktisk virker. De fås i de fleste velassorterede byggemarkeder.

Og hvis alt andet glipper så kontakt bestyrelsen - så kigger vi på sagen og sender eventuelt bud efter en skadedyrsbekæmper.